SAL7741, Act: R°217.1 (230 of 324)
Search Act
previous | next
Act R°217.1  
Act
Date: 1448-04-11
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-23 by Gerry Van Helmont
Bernart le mayeur/
Tvo(n)nisse vanden gedinge dat geweest es voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(e)/
tusschen b(er)narde le mayeur die beleydt es tot allen den haeflijken goeden/
henrix wijlen vander lynden in deen zijde ende arnde de laloe in dande(re) alse/
van eenen p(er)de dwelc de voirs(creven) b(er)nart den voirs(creven) arnde eysschen(de) was ende/
de selve arnt bynnen den hove des voirs(creven) wijlen henrix hadde aengeverdt/
en(de) ewech gevuert daer hem geliefde gelijc de selve b(er)nart inden rechte/
met meer redenen bij leyde ende dede allege(re)n D(aer)op de voirs(creven) arnt hem/
verantwerdde genoech kennen(de) dat hij tvoirs(creven) p(er)t aenverdt en(de) gehadt/
hadde maer seyde dat de wedewe des voirs(creven) wijlen henrix hem nae dat/
de selve henrick aflivich worden was tvoirs(creven) p(er)t hadde gegeven voe(r) zeke(re)/
pijn en(de) arbeyt die hij der selv(er) wedewen gedaen hadde dwelc hij/
boet te houden te sijnd(er) eedt oft hij woudt der selv(er) wedewen mids/
dat zij voe(r) oegen stont ov(er)gheven welcken eedt [en(de) onschout] de selve wedewe/
ter stont aen nam en(de) p(rese)nteerde te doen Es gewijst met desen woerden/
soe waer de voirs(creven) wedewe hoe(re)n eedt dade also zij gep(rese)nteert hadde/
dat dan tvoirs(creven) p(er)t den voirs(creven) b(er)narde en(de) sijnen beleyde volgen soude/
cor(am) scab(in)is existen(tibus) in placito des dond(er)sd(aighs) ap(ril)lis xi
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-01 by kristiaan magnus