SAL7741, Act: R°22.1 (43 of 321)
Search Act
previous | next
Act R°22.1  
Act
Date: 1447-07-14
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-20 by Gerry Van Helmont
It(em) also als henrick van winxele voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) gevo(n)nist/
heeft zeke(re) scepen(en) brieve van loeven sprekende van c en(de) x mudden pacht/
tarwen van marilez d(er) maten van thienen jairliker lijfpensien ten live jouff(rouwe)/
katlijnen van mosmale weduwe warniers wilen van longchamp die de selve/
jouff(rouwe) katlijne heeft en(de) hoe(r) bewijst zijn metten voirs(creven) scepen(en) brieven op /
een hof gelegen te brehain toebehoeren(de) jonck(er) henricken van lonchamp/
met huysen hoven wynnen(de) landen beemden eeusselen bosschen wate(re)n/
wijngarden tsijse renten erfpachte(n) en(de) and(ere)n zijnen toebehoirten gelijck/
de voirs(creven) jonck(er) henrick en(de) jouff(rouwe) joha(n)ne sijne huysvrouwe die goede/
te brehain in p(ro)chie van marilez houden(de) wa(r)en En(de) voirt op alle ande(re)/
omberuerlike goede der voirs(creven) jonck(er) henrix en(de) jouff(rouwe) johannen inde/
p(ro)chien van marilez van grant adorp en(de) van cleyn adorp en(de) d(air)omtr(ent)/
gelegen also verre die stocgoede wa(r)en des voirs(creven) wilen warniers/
of hij die vercregen hadde ten tijde dat hij mett(er) voirs(creven) jouff(rouwe) ka(tlij)[nen]/
te huwelike toegh dair af tvo(n)nisse der scepen(en) van loeven(e) wijsde dat/
de voirs(creven) henrick trecken soude met meye(r) en(de) scepen(en) van loeven opte/
voirs(creven) pande vonde hij te pande so soude hij panden en(de) en vonde?/
hij met te panden so soude hij voirtva(r)en mette(n) rechte en(de) dat gewijst/
zijnde zo maecte de voirs(creven) henrick t(er) stont mechtich janne vand(er)/
paelt woenen(de) met h(er) coenrarde vand(er) mee(re)n doctor in beiden rechte(n)/
en(de) ridde(r) tselve vo(n)nisse voirt te v(er)volgen So is de voirs(creven) jan vand(er)/
paelt getogen opte voirs(creven) goede metten voirs(creven) meye(r) en(de) scepen(en) d(air)/
hem de voirs(creven) meye(r) pande i v(er)gulde colier en(de) wairt dat niet goet/
genoech en was voe(r) tgebreck vand(er) voirs(creven) lijfpensien en(de) voe(r) cost/
en(de) co(m)mer so lev(er)de hem de voirs(creven) meye(r) in p(rese)cien vanden scepen(en)/
tot behoef des voirs(creven) henrix de voirs(creven) goede en(de) ond(er)pande voe(r) tselve/
gebreck [en(de)] cost en(de) co(m)mer daer op gegaen cor(am) wynge willemair /
julii xiiii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-07-07 by kristiaan magnus