SAL7741, Act: R°248.1 (287 of 324)
Search Act
previous | next
Act R°248.1  
Act
Date: 1448-05-25
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-22 by Gerry Van Helmont
henrick daneels/
It(em) henrick daneels die op heden dagh hadde ten scriven(e) vand(er) stad/
tegen janne van ghempe van quaderebbe poirt(er) der stad van loeven(e)/
van zaken d(air)af hij den selven poirte(r) met rechte geport hadde ond(er)/
de banck van campenhout heeft hem op heden inden rechte ge/
p(rese)nteert den voirs(creven) poirte(r) aen te spreken dair de selve poirte(r) niet en/
qua(me) Also dat den selve(n) henricken voirt [recht] versueckende de scepen(en) ter/
manissen vanden meye(r) gewijst hebben voir een vo(n)nisse zo waer de/
voirs(creven) poirte(r) niet en quame ten opstaen vande(n) meye(r) en(de) scepen(en)/
gelijc hij en dede dat dan de voirs(creven) henrick zijn recht voirtv(er)volge(n)/
zoude dair hij begonne(n) hadde cor(am) pynnnock milite abs(oloens) witte/
wynge willem(air) maii xxv
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-15 by kristiaan magnus