SAL7741, Act: R°250.4 (288 of 321)
Search Act
previous | next
Act R°250.4  
Act
Date: 1448-05-27

Transcription

2020-05-22 by Gerry Van Helmont
It(em) henrick v(er)enzannen scrijnmake(r) heeft geloeft den rentmeest(ere)n vand(er) stad/
tot behoef vand(er) selv(er) stad en(de) wille(m)me de beer oft den eenen van hen breng(er)/
sbriefs te maken alle de due(re)n vynste(re)n ende solders vand(er) borchpoerten te/
loeven(e) in alle der manie(re)n ende vueghen dat de voirs(creven) meester willem die/
verdingt heeft tegen de stad van loeven(e) ende zeke(re) cyrograffen dat inhoude(n)/
ende begrijpen uutgescheiden dat de selve meester willem alle thout d(aer)toe/
behoiren(de) sal leveren en(de) doen zaghen ende des sal hebben de voirs(creven) henrick/
vanden voirs(creven) meester wille(m)me van elker cruysvynste(re)n eenen saluyt van/
elken twee dueren eenen saluyt van elken vier cleynen vynste(re)n eenen/
saluyt en(de) vanden acht vynste(re)n die int tack staen boven vand(er) selver/
poerten i(½) saluyt Ende es gevorw(er)t dat de selve henrick alle de gate vand(er)/
selv(er) poerten gestopt moet hebben tonser vrouwen daghe nati(vi)tas naestcomen(de)/
en(de) alle dwerck volmaect hebben tonser vrouwen liechtmisse daer naest volgen(de)/
Ende de voirs(creven) meester willem heeft geloeft den voirs(creven) henricke alle veerthien/
nachten toecomen(de) sijn verschenen werckgelt te gheven tot der volre betalingen/
vande(n) voirs(creven) wercke tamq(uam) ass(ecutu)[m] abs(oloens) willem(air) maii xxvii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-15 by kristiaan magnus