SAL7741, Act: R°26.5 (53 of 321)
Search Act
previous | next
Act R°26.5  
Act
Date: 1447-07-20
LanguageNederlands

Transcription

2019-12-02 by Gerry Van Helmont
It(em) also als onlanx mett(er) stad brieven van loeven gescreve(n) aenden meye(r) van vilvoerde(n)/
of zijne(n) stedehoud(er) te dyedeghem d ten v(er)volge h(er)ma(n)s van boemale die gegoedt es/
met scepen(en) brieve(n) va(n) lov(ene) in tvierdel van allen den goeden wille(m)s wilen va(n)d(er) hadocht/
in dyedeghem ond(er) de banck va(n) erpse gelegen dach va(n) rechte alhier inde banck beteke(n)t/
es geweest ja(n)ne vand(er) hadocht teschmake(r) vande(n) vie(re)ndele d(er) goede hier nae/
bescr(even) te weten van i huyse en(de) hove gelegen te dydeghem achte(r) de kercke(n) It(em) van/
eenre hofstad gelegen acht(er) thof te dyedeghem It(em) van ene(n) stuck wy(n)nens lants geleg(en)/
ond(er) dlangbrouck It(em) van xiiii boende(re)n wy(n)nens lants gelege(n) ten drien echelkens/
opte voerheyde En(de) de voirs(creven) jan sijnen dach va(n) rechte niet v(er)wacht noch v(er)volgt/
en heeft den voirs(creven) h(er)ma(n)ne trecht inde rechte comparerende en(de) trecht v(er)sueken(de)/
so es tvo(n)nis d(er) scepen(en) van lov(ene) gegaen datmen den voirs(creven) h(er)ma(n)ne vanden/
voirs(creven) vie(re)ndele houden sal in sijnre guedingen also v(er)re het noch voe(r) hen scepen(en)/
comen es cor(am) ja(cobo) py(n)nock witte ...? willem(air) julii xx
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-20 by kristiaan magnus