SAL7741, Act: R°41.4 (84 of 325)
Search Act
previous | next
Act R°41.4  
Act
Date: 1447-08-30
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-03 by Gerry Van Helmont
It(em) es gecondicioneert en(de) heeft ov(er)gegeve(n) en(de) geconsenteert de voirs(creven) jannes zas dat/
de voirs(creven) brieve vand(er) guedingen alhier sullen bliven liggen(de) sond(er) hem oft zijne(n) naeco/
melingen e(n)nich behulp d(aer) mede te doen voe(r) dat de voirs(creven) schout geheelijc betaelt/
sijn sal and(er)s dan dat hij bynne(n) den tijde vander voirs(creven) betaeldagen de voirs(creven) goede/
sal moegen houden en(de) possesse(re)n maer die [oft den eenen] ov(er)leden sijnde soe [en] salmen hem noch/
sijne(n) naecomelinge(n) de selve brieve gheenssins laten te baten comen de voirs(creven) schout also/
en zij betaelt cor(am) eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-20 by kristiaan magnus