SAL7741, Act: R°42.1-V°42.1 (87 of 325)
Search Act
previous | next
Act R°42.1-V°42.1  
Act
Date: 1447-08-19
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-08 by Gerry Van Helmont
Jan van dyeven/
Item van alsulken gedinge als geweest es voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e)/
tusschen janne vand(er) dylen den jongen die hem derder geleidt es naden rechte/
d(er) stad van loeven(e) totten goeden jans vand(er) dylen sijns vad(er)s in deen zijde/
en(de) janne van dyeven soen gheerts van dyeven t(er) ande(re) welc jan voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(e) gegoedt es van willem(me) en(de) pet(ere)n vand(er) dyle bruede(re)n/
des voirs(creven) jans svad(er)s uut beleide d(aer)mede zij geleidt wa(r)en int jair xiiii[c]/
xliii xxx dage in decembri totten goeden jans wilen vand(er) dylen vaders/
der voirs(creven) iii gebruede(r) en(de) oudevader des voirs(creven) jans sjongen inde goede/
hier na bescreven te weten in een stuck lants metten alsulken rechte/
ende p(ro)prieteite als de voirs(creven) wilen jan hadde in een stuck erfs geheten/
doude dyle ald(aer) aen gelegen gelijc die goede gelegen zijn inde p(ro)chie van/
wiltsele inden ruyt(er)sham aende dijlstrate tusschen de goede gheerts van/
breetzijp en(de) daneels vand(er) peelt geheten wagemans Item in ii(½) dach(mael)/
lants gelegen ald(aer) aen de voirs(creven) dijlstrate tuschen de goede gheerts van/
dyeven en(de) sgodshuys van vrouwenp(er)cke ald(aer) de voirs(creven) jan vand(er) dylen/
de jonge aensprack des voirs(creven) jans sijns vad(er)s kijnsgedeelte inde voirs(creven)/
goede also verre dat op hem quame mids den voirs(creven) beleide dwelc/
hij meynde dat hem volgen soude en(de) sculdich wa(r)e te volgen bij al/
zeke(re)n redene(n) die hij inden rechte dede bileggen en(de) besund(er)t want/
waer wa(r)e dat de voirs(creven) jan zijn vad(er) and(er)wijle dies omtrent ii jair/
sijn mochte in recht gestaen hadde tegen de voirs(creven) willem(me) en(de) pet(ere)n/
zijnen brued(ere)n voe(r) scepen(en) van wiltsele van zijnen kijnsgedeelte/
inden voirs(creven) goeden en(de) ande(re)n gebleven achter den voirs(creven) wilen ja(n)ne/
en(de) zijnen wive vad(er) en(de) moed(er) der selv(er) gebruede(r) daer de zake zo/
verre verhandelt waert dat de scepen(en) van wiltsele dier met wijs/
sijnde bij hem selven quamen d(aer) mede aen de scepen(en) van loeven(e) hoe(re)n/
hoefde en(de) dat doen bijden voirs(creven) scepen(en) van wiltsele nadat zij vand(en)/
scepen(en) van loeven(e) hadden gewijst waert den voirs(creven) zijnen vader/
sijn kijnsgedeelte te volgen inde voirs(creven) goede des hij hem totten/
voirs(creven) scepen(en) van wiltsele gedroegh Op dwelck de voirs(creven) jan van/
dieven hem v(er)antwerde met alrehanden redene(n) hem also hij mey(n)de/
tot zijne(n) rechte dyenende hopende e(m)mer dat zijn wed(er)p(ar)tie nu(m)m(er)meer/
thoenen en soude des sij hoe(r) vermeten hadde also dat na aensp(ra)ke/
ende v(er)andwerden beide p(ar)tien gewijst worden tot hoe(re)n thoenisse/
des de voirs(creven) aenlegge(r) ten dage d(aer) toe gestelt gheenssins en volqua(m)/
van des hij hem v(er)meten hadde d(aer) op de voirs(creven) v(er)andwerde(r) tot zijnen/
thoenisse dede lezen den schoutbrief d(aer) uut tvoirs(creven) beleidt gedae(n) war/
thoenen(de) voerts met goeden ma(n)nen dat den selven bekent was in gehellen/
stoele en(de) dat de voirs(creven) wilen jan en(de) sijn wijf die bynnen vier of vijf/
ja(r)en yerst aflivich worden was de voirs(creven) goede [tsamen] besaten als hoe(r) p(ro)pe(r)
//
goede en(de) dat oic de voirs(creven) ii geleidde oys..t? den selven beleyde totten dage vand(er)/
voirs(creven) guedingen en(de) de voirs(creven) jan van dyeven na tot nu toe de selve/
goede als hoe(r) goede gehouden en(de) gehantplicht hadden So hebben de h(ere)n/
scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers gewijst voe(r) een vo(n)nisse dat de/
voirs(creven) jan vand(er) dylen met zijnen beleide aen de voirs(creven) [goede] verdoelt es cor(am)/
abs(oloens) pynnoc witte wynge willem(air) aug(usti) xix
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-20 by kristiaan magnus