SAL7741, Act: R°44.3 (93 of 321)
Search Act
previous | next
Act R°44.3  
Act
Date: 1447-08-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-07 by Gerry Van Helmont
It(em) arnt vanden velde sone arnts wijlen vanden velde henrick van boesschot/
sone arnts van boesschot jan parijs jan cleynarts sone jans wijlen cleynarts/
alle van bethekeem ende goert vanden hove van werchte(r) hebben geloeft/
ind(ivisim) h(ere)n golijne loenijs canonick regulier en(de) meester des godsh(uys) van sente/
g(er)truden te loeven(e) alse vand(er) groter thienden des voirs(creven) godsh(uys) te bethekem/
hondert en(de) achtenvijftich mudden rogs veerthien mudde even(en) geheeten/
havere en(de) veerthien mudde rouw(er) evenen al goet en(de) payabel met/
wanne en(de) vloegele wael bereyt d(er) maten van arschot en(de) achthien/
gulden pe(n)ningen geheeten saluten d(er) maten der coni(n)gen van vrancr(ijck) en(de)/
van ingeland goet en(de) gheve tsente andries misse apostele te betalen/
naestco en(de) sesthien [twelf] mudde mandelen stroes al [goede en(de) cusbaer] tsente andriesmisse/
apostels naestcomen(de) oft sond(er) begrep te kersmisse d(aer)naest volgen(de) te betale(n)/
en(de) tvoirs(creven) coe(re)n en(de) stroe tarschot te leve(re)n alse v(er)volghde schout cor(am) eisd(em)
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-20 by kristiaan magnus