SAL7741, Act: R°54.2 (110 of 325)
Search Act
previous | next
Act R°54.2  
Act
Date: 1447-09-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-10 by Gerry Van Helmont
van mychielen eveloeghe/
It(em) uut dien dat margriete wedewe wouters wijlen coman die met scepen(en)/
brieven van loeven(e) stect in alrehande goede die wa(r)en jans wijlen eveloeghe/
natuerlijc sone wouters wijlen eveloege ende ond(er) den ande(re)n in een stuck wijng(ar)ts/
houden(de) vi vierendeel gelegen opten keyserberch inde p(ro)chie van he(re)nt op heden/
metter stad brieven van loeven(e) gescreven aenden meye(r) van he(re)nt hadde doen/
dach doen h(ere)n lodewijken van steyvoert prieste(r) katlijnen scamparts janne eveloege/
amelrijken de zw(er)te(r) en(de) willem(me) van noedenbeke die hoe(r) aenden voirs(creven) wijng(ar)t/
ongebruyck deden ald(aer) de voirs(creven) p(ar)tien thoe(re)n dage van rechte niet comen en/
sijn der voirs(creven) m(ar)grieten hen verwachten(de) en(de) inden rechte p(rese)nterende so/
hevet tvo(n)nisse der scepen(en) van loeven(e) bij co(n)tumacien der voirs(creven) p(er)sone ter/
manissen smeyers gewijst voe(r) een vo(n)nisse datmen der voirs(creven) margrieten/
vanden voirs(creven) wijng(ar)de houden soude in hoe(re)n beleyde also v(er)re het noch voe(r)/
hen comen wa(r)e cor(am) ja(cobo) pynnoc witte wynghe willem(air) sept(embris) xii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-20 by kristiaan magnus