SAL7741, Act: R°68.3 (139 of 325)
Search Act
previous | next
Act R°68.3  
Act
Date: 1447-10-06
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-02 by Gerry Van Helmont
It(em) desen brief die den voirs(creven) natuerlijken kijnde(re)n bekent es uut ov(er)draghe/
vanden vrienden voe(r) alsulken makinge als hen vanden voirs(creven) hoe(re)n vader gemaect/
ende gelaten was in sijnen testamente salmen den voirs(creven) p(er)sonen gheven die/
hoe(r) heffen d(aer)inne hebben oft den tween van hen [en(de) hen] d(aer)mede laten behelpen als des/
te doen sijn sal en(de) zij willen evenverre yweyn en(de) jan zeg(er)s de twee sijn ende/
anders en salmens niet gheven het en ware dat e(n)nich van hen beiden aflivich wordde/
dan soude men den ande(re)n van hen met eenen vanden twee ande(re)n desen brief laten/
volgen ende d(aer) mede laten wercken en(de) oft yweyn en(de) jan zegers beide storven/
so salmen den brief den ande(re)n tween laten volgen altijt om de voirs(creven) renten ten orbe(r)/
en(de) p(ro)fijte vanden voirs(creven) kijnde(re)n te bekee(re)n maer waert dat e(n)nich vanden voirs(creven)/
yweyne of janne weyg(er)de den voirs(creven) kijnde(re)n te behulpen soe saelt [selent] dande(r) moegen/
doen behoudelijc dat altijt een vanden yweyn en(de) janne zeg(er)s op dat hij leeft/
en(de) doen wilt sal doen sond(er) argelist cor(am) eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-25 by kristiaan magnus