SAL7741, Act: R°73.3 (156 of 325)
Search Act
previous | next
Act R°73.3  
Act
Date: 1447-10-16
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-10 by Gerry Van Helmont
It(em) cond zij allen lieden dat jan van ee(re)nboudeghem geheeten de mu(n)te(re) ende/
wouter van gheele sijn brueder sone stevens wijlen van gheele in teg(enwordicheit) (et)c(etera)/
hebben genomen ende bekent dat zij genomen hebben van h(ere)n wille(m)me van /
assche proefst van loeven(e) alle de thienden [van holsbeke] der selver proefstien toebehoiren(de) [ald(aer) toebehoren(de)]/
te weten de coren thiende en(de) de thiende geheeten de cleyn thiende inden/
dorpe van holsbeke [gelijc de voirs(creven) proefst die ald(aer) houden(de) is][en(de) d(aer) omtrent houden(de) es] Te houden te hebben en(de) te gebruycken van sent/
janssmisse lestleden eenen t(er)mijn van sess ja(r)en langc deen nae dander sond(er)/
middel volgen(de) elcx jaers dae(re)n bynnen te weten de voirs(creven) coren thiende/
voe(r) en(de) o(m)me veertich mudden rogs achtendertich mudde g(er)sten en(de) achten/
dertich mudde ev(en)en elcx coe(re)ns goet en(de) payabel d(er) maten van loeven(e) met/
wa(n)ne en(de) vede(re)n wael bereydt en(de) alsulcx coe(re)ns als vand(er) selv(er) thienden/
jaerlijx comen sal te kersmisse te betalen [en(de) te loeven te leve(re)n] den voirs(creven) proefst en(de) vrancken/
moens geheeten custe(re) sijne(n) rentm(eeste)r oft den eene(n) van hen breng(er) sbriefs en(de)/
te loeven te leve(re)n [alle ja(r)e] den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse vervolghde/
schout Ende de voirs(creven) cleyn thiende voe(r) en(de) om negenthien gulde(n) pe(n)ninge(n)/
geheete(n) rijd(er)s der mu(n)ten sh(er)togen van burg(oign)[en] en(de) van brab(ant) goet en(de)/
gheve half te kersmisse en(de) half te sent jansmisse te betalen den voirs(creven) proefst en(de) vrancken oft den eene(n) van hen breng(er) des briefs den voirs(creven) t(er)mijne(n) due(re)nde/
en(de) telken t(er)mijne alst v(er)volghde schout It(em) En(de) es vorwaerde oft geviele dat/
de voirs(creven) gebruede(r) by(n)nen den voirs(creven) t(er)mijne e(n)nige scade hadden het wa(r)e van/
tempeeste oft gemeyne(n) orloghe dat zij dan d(aer)af vande(n) voirs(creven) proefst rastoer/
hebben souden geh gelijc ande(re) he(re)n en(de) p(re)laten boven en(de) beneden hoe(re)n pechtene(re)n/
doen souden wynge willemair oct(obris) xvi
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-25 by kristiaan magnus