SAL7741, Act: R°76.1 (160 of 325)
Search Act
previous | next
Act R°76.1  
Act
Date: 1447-10-20
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-16 by Gerry Van Helmont
It(em) also als stoot opv(er)staen was tusschen janne de brieve(re) oudste/
naturlic zoon arnst wilen brieve(re) geheten de mu(n)te(re) ter eenre ziden/
en(de) janne de brieve(re) jongste naturlic zoon des voirs(creven) wilen arnst/
die hij hadde van katlijne(n) swijns en(de) der selve(r) zijnre moed(er) t(er) ande(re)/
alse van enen scepen(en) brieve van loeven spreken(de) op gielisen de rode he(n)ricke(n)/
en(de) woute(re)n sroden sijn zoenen van ii mudden rox der maten va(n) loeven(e)/
lijfpensien ten live jans natuerlike zoen arnts de brieve(re) geheten de/
mu(n)te(re) sond(er) yet te specifice(re)n of te cle(re)n den oudsten of den jonxsten/
en(de) bij middele van vrienden d(aer) af gededingt es dat den selve(n) brief te/
volgen soude den oudsten brued(er) voe(r) x rijders en(de) een mudde corens/
d(er) maten va(n) loeven eens die hij zinen jonxsten brued(er) voirs(creven) d(aer) voe(r)/
betaelde had So es come(n) voe(r) scepen(en) van loeven(e) jan roethoet wonen(de)/
te ned(er)velpe en(de) heeft geloeft en(de) toegeseeght den voirs(creven) oudsten/
bruede(r) dat hij den voirs(creven) ja(n)ne den jonxsten in dien hebbe(n) die/
noch ond(er) zijn dage es in dien hebben sal en(de) so wa(n)neer hij/
mu(n)dich es dat hij dan den voirs(creven) ja(n)ne den ouden vanden voirs(creven)/
brieve en(de) desgelijx van allen ande(re)n lijftocht brieven die de selve/
oudste brued(er) opten dach van heden te hemw(er)ts heeft en(de) ind(er)/
voirs(creven) manie(re)n op hen beiden spreken(de) sijn behoirlike quita(n)cie/
en(de) van allen actien en(de) aenspraken die hij te hemw(er)ts uut ocsuyn/
vanden selven brieven hebben soude moegen behoirlike quita(n)cie/
gheven sal voe(r) scepen(en) van loeven also dat hem vast en(de) seker/
zijn moege abs(oloens) ja(cobo) py(n)noc oct(obris) xx
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-25 by kristiaan magnus