SAL7741, Act: V°100.1 (202 of 321)
Search Act
previous | next
Act V°100.1  
Act
Date: 1447-11-20

Transcription

2020-04-08 by Gerry Van Helmont
It(em) jan uuten broecke van langdorp ende lijsbeth vander ast sijn werdynne [wijf] in/
p(rese)n(ci)[a] hebben gegeven ende bekent dat zij gegeven ende verhuert hebben woute(re)n/
van boesschot ende tyelen vander eect beide van wynghe alle de goede in/
wynnen(de) lande beemde eeusselen ende ande(re)n hoe(re)n toebehoirten die de voirs(creven)/
gehuysschen opten dach van heden hebben ende houden(de) sijn inde p(ro)chien van/
wynghe van tielt en(de) van rode Te houden te hebben te wynnen ende te ge/
bruycken der voirs(creven) lijsbetten leefdage langc elcx jaers dae(re)nbynnen voe(r)/
drie mudde rogs goets ende payabels der maten van loeven(e) alle ja(r)e te s(in)te/
andriesmisse apostels te betalen ende op twee milen omgaens arschot daert/
den voirs(creven) gehuysschen gelieven sal te leve(re)n [alle ja(r)e] also lange [als] de voirs(creven) lijsbeth leven/
sal [en(de) niet lange(er)] en(de) telken t(er)mijne alse vervolghde schout en(de) es voert vorwarde dat zij betale(n) [de voirs(creven) wout(er) en(de) tyelen betalen]/
sullen jaerlijx den chijss en(de) co(m)mer uuten voirs(creven) goeden gaende sond(er) afslach/
vanden voirs(creven) corne cor(am) witte wynghe no(vembris) xx
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-25 by kristiaan magnus