SAL7741, Act: V°18.4 (36 of 321)
Search Act
previous | next
Act V°18.4  
Act
Date: 1447-07-10
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-15 by Gerry Van Helmont
It(em) vranck mussche barbier heeft gekent en(de) gelijdt dat hij met alsulker vijnste(re)n/
en(de) lichte als hij nu tegewoerdichlic heeft en(de) gemaect es inde zijdewant/
vand(er) acht(er)ster came(re)n vanden huyse des voirs(creven) vranx gelegen inde hoelst(ra)te/
ald(aer) naest den goeden [die wa(r)en] peters wilen van vaelbeke willem(air) geheten/
van vaelbeke en(de) nu toebehoe(re)nde ja(n)ne kempene(re) te weten inde zijdewa(n)t/
ten goeden waert des selfs v jans wael voldaen content en(de) te/
vreden es van alsulker vijnste(re)n als de voirs(creven) pet(er) vrancken voirs(creven)/
ald(aer) sculdich was te doen maken na uutwisen van seke(re)n scepen(en)/
brieven van loeven daer af en(de) [van] meer ande(re)n vorwerden beiden voirs(creven)/
erven aengaende gemaict Kennende desgelijx de voirs(creven) vrancke/
dat hij vanden drie rijnsce gulden(en) die de voirs(creven) pet(er) hem inden/
voirs(creven) scepen(en) brieven geloeft heeft wael betaelt en(de) vernueght/
heeft es den selven pete(re)n en(de) allen ande(re)n dien dat aengaen mach/
vanden voirs(creven) iii rijnsce gulden(en) volcomelic quijtscelden(de) lynde(n) wynge/
julii x
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-07-07 by kristiaan magnus