SAL7741, Act: V°19.2 (38 of 325)
Search Act
previous | next
Act V°19.2  
Act
Date: 1447-07-12
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-12 by Gerry Van Helmont
It(em) de voirs(creven) jacob heeft gekent en(de) gelijdt dat hij vanden voirs(creven)/
xv mudden rox erfs pachts noch enen scepen(en) brief va(n) loeven/
heeft daer inne eusebeus des voirs(creven) bartelmeeus brued(er) p(ri)ncipael/
es en(de) daneel bobe en(de) besut besuts zijn borgen en(de) dat dese/
ii brieve maer een schout van xv mudden rogs erflic en es/
geloven(de) zo wa(n)neer hij vanden enen volcomelic voldaen es dat/
hijse dan beide ov(er)geven sal maer hij sal hem moegen behelpe(n)/
met welken brieve hij wilt eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-07-07 by kristiaan magnus