SAL7741, Act: V°20.5 (40 of 321)
Search Act
previous | next
Act V°20.5  
Act
Date: 1447-07-15
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-12 by Gerry Van Helmont
It(em) uut dien dat de stad van loeven ten v(er)volge ja(n)nes van udekem na(tur)lic/
rentm(eeste)r sgodsh(uys) vander banck die beleidt es totten goeden wouters de/
becke(re) hoe(r) brieve gescreve(n) heeft aen den meye(r) van vilvoerden/
hem v(er)suecken(de) dat hij bedwonge lijsbetten wisscharts die hem onge/
bruyckich maecte seke(re) goede den voirs(creven) goeden toebehoe(re)nde te weten een huys in(de) hof met zijnre toebehoerten gelegen te/
leefdale beneden de kercke aende strate die te voshem waert/
gheet met omtrent iiii boende(re)n lants daer bij gelegen die wout(er)/
de becke(re) voirs(creven) voirtijden v(er)cregen heeft tegen der voirs(creven) lijsbetten/
der selv(er) lijsbetten dach besceidende op heden alhier int recht/
te comen en(de) de selve lijsbeth tot hoe(re)n dage inde(n) rechte/
niet en es gecompareert den voirs(creven) ja(n)nese hem ald(aer) p(rese)nte(re)nde/
en(de) in s v(er)suecken(de) in sijne(n) beleide gehouden te werden So/
hebben de he(re)n scepen(en) van loeven(e) ter manissen smeyers gewijst/
voe(r) een vo(n)nisse dat zo waer de voirs(creven) lijsbeth niet en quame/
ten opstaen smeyers en(de) der scepen(en) gelijc sij en dede? datmen/
dan den voirs(creven) ja(n)nese vande(n) voirs(creven) goede(n) houden soude in sijnen/
beleide also verre alst noch voe(r) scepen(en) comen es cor(am) [lu(dovico)] py(n)noc abs(oloens)/
py(n)noc witte julii xv
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-07-07 by kristiaan magnus