SAL7741, Act: V°221.3-R°222.1 (239 of 324)
Search Act
previous | next
Act V°221.3-R°222.1  
Act
Date: 1448-04-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-12 by Gerry Van Helmont
It(em) van alsulken gedinge als geweest es voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(e)/
tusschen janne de preit van ha(n)newieres in deen zijde ende jouffr(ouwe) marie wedewe/
henrix wijlen vander lynden in dande(re) aldaer de voirs(creven) jan een aensprake dede totter/
voirs(creven) jouffr(ouwe) marien seggende dat wa(r)e wa(r)e dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) marie hem/
voertijden gehuert hadde vier jaer langc elcx jaers voe(r) xx mottoene welcke(n)/
tijt hij bij hoe(r) gewoent ende gedient hadde d(aer)op hij van eene(n) ja(r)e hadde gehaven/
twintich mottoene ende noch thiene van eenen halven ja(r)e ende vanden ande(re)n/
twee ja(r)en en(de) een half gedragen(de) ter so(m)men van vijftich mottoene wa(r)e hij/
noch in gebreke sey Seyde voirts dat hij der selv(er) jouffr(ouwe) marien o(m)me/
gedaen en(de) geerijt hadde vier boend(er) en(de) een half lants elc boend(er) voe(r) eenen/
en(de) een half pet(er)s zo wa(r)e de selve jouffr(ouwe) marie hem d(aer)af sculdich bleven/
Seyde noch de voirs(creven) jan dat hij hoe(r) met zijnen waghen en(de) p(er)den gedient
//
hadde drie reysen ende elc reyse van twee daghen daeraf zij hem sculdich/
wa(r)e drie clinckarts ende dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) hem de voirs(creven) schout van/
sijnen voirs(creven) pijn en(de) arbeide sculdich ende d tachter wa(r)e boet hij te houden/
tsijnre eedt daerop de voirs(creven) jouffr(ouwe) marie hoe(r) verantw(er)dende dede seggen/
ten ut(er)sten dat zij hem nie gehuert noch te wercke gestelt en hadde ende/
dat boet zij te houden tot hoird(er) eedt maer nyet te myn conste hij z/
bewijsen met yemande dat hij hoe(r) yet gewracht hadde vanden wercke/
inden tween lesten poente geruert zij woude hem dat gelden ter goed(er) mans/
taxacien hevet tvo(n)nisse der scepen(en) van loeven(e) gewijst zo wa(r)e de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) marie hoe(re)n eedt dade soe zij gep(rese)nteert hadde dat zij dan vand(er)/
aenspraken ongehouden sijn soude Behoudelijc geliefde janne de p(rese)ntacie aen/
te nemen dat hij dat doen soude moegen cor(am) abs(oloens) witte wynge hortbeke/
tsat(er)d(aighs) aprilis xiii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-01 by kristiaan magnus