SAL7741, Act: V°226.3 (252 of 324)
Search Act
previous | next
Act V°226.3  
Act
Date: 1448-04-24
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-13 by Gerry Van Helmont
Het is voirw(er)de dat de voirs(creven) henrick hem sal doen leiden met eenen/
bevele totten goeden des voirs(creven) jans te raetshoven gelegen en(de) oic/
tot zijnre haven en(de) dat gedaen zijnde salmen henricken een zund(er)linge/
beleidt maken vanden pachte h(ier)na genoempt den welken hij tegen/
den voirs(creven) janne vercregen heeft te weten van twee mudden en(de)/
viere moelevaten hards corens pachts van raetshoven en(de) maten/
van thienen die de voirs(creven) jan heeft na uutwisen van zekeren/
scepen(en) brieven opte goede h(ier)na bescreven die wa(r)en des voirs(creven) wile(n)/
jans zijns vaders Inden yersten opt veerthien groete roeden lands/
of d(aer)omtrent geleg(en) opten wegh va(n) ha(n)nut tusschen de goede mathijs/
stijls en(de) de goede d(er) armen van raetshoven It(em) op viere groete roeden/
lands geleg(en) ter plaetsen geheten opten aetschenbosch tusschen de/
goede henrix van lae(re) en(de) de goede g(er)truyds weduwe wilen henrix/
van raetshoven Item op twee en(de) een halve groete roeden lands/
geleg(en) neven den wegh van ha(n)nut tusschen de goede scloesters va(n)/
gruenendale en(de) de goede des tafelen sheilighs gheests van thienen/
en(de) alse vanden and(ere)n erfgoeden en(de) haven des voirs(creven) jans salmen/
dbeleidt hem selven geven eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-01 by kristiaan magnus