SAL7741, Act: V°235.2 (266 of 324)
Search Act
previous | next
Act V°235.2  
Act
Date: 1448-05-09
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-04 by Gerry Van Helmont
It(em) h(er) dierick moreal p(ro)chiaen der kercken van graven en(de) h(er) jan de lobbe/
meester vanden hove van beausart als procuroers en(de) [des] volcomelijc gemechticht/
[bij zeke(re)n notarijs brieven] van matheeuse nagles rectoers des altaers van s(in)[t] jans baptisten inder/
kercken van graven in teg(enwordicheit) der scepen(en) van loeven(e) gestaen hebben gegeven/
en(de) bekent dat zij gegeven hebben engelbrechte puttarts woenen(de) tsente/
marien gheest vijf boende(r) wynnens lants luttel myn oft meer toebeh(oirende)/
den voirs(creven) altare van s(in)[t] jans gelegen inde p(ro)chie van s(in)[te] marien/
gheest opten wech gaende neven de gheete gelijc en(de) also verre die/
voirs(creven) engelbrecht die voe(r) in pechtingen gehouden heeft Te houden/
te hebben en(de) te wynnen van halfmerte lestleden eene(n) t(er)mijn van acht/
ja(r)en langc deen nae dand(er) d(aer) nae sond(er) myddel volgen(de) elcx jaers/
dae(re)n bynne(n) voe(r) en(de) om drie gulden schilde d(er) mu(n)ten he(re)n willems/
wijlen greve van hollant te twintich stuv(er)s tstuck en(de) drie gulden/
peters der mu(n)ten sh(er)togen van burg(oign)[en] en(de) van brab(ant) goet en(de) gheve/
tstuck te xviii stuv(er)s gereekent tsente andriesmisse apostels vallende/
en(de) tonser vrouwen liechtmisse d(aer) naest volgen(de) vol betaelt te sijne/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse vervolghde schout/
It(em) sal de voirs(creven) engelbrecht de voirs(creven) lande wael en(de) loflijc wynne(n)/
en(de) werven gelijc reengenoten boven en(de) beneden en(de) die ten afscheide(n)/
van sijne(n) t(er)mijne bloot laten cor(am) willem(air) hortbeke maii ix
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-01 by kristiaan magnus