SAL7741, Act: V°25.1 (50 of 321)
Search Act
previous | next
Act V°25.1  
Act
Date: 1447-07-17
LanguageNederlands

Transcription

2019-12-02 by Gerry Van Helmont
Grousselt/
van claese va(n) stake(n)borgh en(de) aelbrechte tant/
It(em) also alse ten versuecke claes van stakenborch en(de) aelbrechts tants/
die naden rechte der stad van loeven(e) beleyt sijn tot allen den goeden/
beruerlic en(de) omberuerlic meest(er) jans van gousselt doictoir inden/
werliken rechte gescreven es geweest aende(n) schouth(ei)[t] van bergen opten/
zoom dat hij bedwonge romboute symoens zijnen ond(er)sete zijn hande/
te lichten en(de) alrehande ongebruyck af te doen van eenen huyse en(de) hove/
met zijnen toebehoirten geheten den h(er)t? vliegenden geleg(en) te b(er)gen opten/
zoom op te merct aldaer en also wilde de voirs(creven) romboud dair tegen/
yet seggen oft and(er)s allege(re)n dat hij [des] op heden alhier voir meye(r) en(de)/
scepen(e) tegen den voirs(creven) claese en(de) aelbrechte behoirlike te rechte/
quame En(de) nae dat hen de vors(creven) geleydde te rechte gep(rese)nteert hebben/
en(de) tvoirs(creven) o(n)gebruyck na volgen(de) den voirs(creven) scrive(re)n inden rechte deden/
op doen bege(re)nde vanden voirs(creven) goeden inden rechte en(de) machte van/
hoe(re)n beleyde gehouden te werden So is na manisse tsmeyers/
van loeven(e) tvo(n)nisse der scepen(en) van loeven dairaf gegaen wair de/
voirs(creven) romboud niet en quame ten opstane smeyers en(de) d(er) scepen(en)/
datmen den voirs(creven) claese en(de) aelbrechte vanden voirs(creven) goeden houden/
sal in hoe(re)n beleyde also verre alst noch voer hen scepen(en) comen was/
cor(am) ja(cobo) pynnock witte lynden wynge willem(air) fe(r)ia iii julii xvii/
Idem rombold(us) non (com)p(ar)uit recendentib(us) scab(inis) qua(r)e (con)tumax (et)c(etera)
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-20 by kristiaan magnus