SAL7741, Act: V°25.2 (51 of 321)
Search Act
previous | next
Act V°25.2  
Act
Date: 1447-07-20
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-30 by Gerry Van Helmont
It(em) also als ten vervolghe jans van beeringhen zoen meest(er) gherams wile(n)/
van beri(n)gen die beleidt es na den rechte van des(er) stad totten goeden/
henrix vand(er) wijct gescreve(n) es geweest aen den drossete van waelhe(m) of/
[stedehoud(er) te sente katlinen wave(r)] dat hij den voirs(creven) ja(n)ne de selve goede zo v(er)re die ond(er) he(m) gelegen/
wa(r)en leverde en(de) peyslic dade volge(n) bij also hadde de voirs(creven) henrick/
of yeman and(er)s hem daer [toe] willen v(er)meten e(n)nichs rechts dat hij d(aer)/
op heden te mistide alhier quamen int recht (et)c(etera) En(de) de voirs(creven) jan/
hem op heden inde(n) rechte gep(rese)nteert heeft v(er)suecken(de) gehoude(n)/
te werden in sijne(n) beleide van eenre hoeven met huysen hoven/
wynnende lande beemden eeusselen bosschen en(de) hoe(re)n toebehoerten gelege(n)/
te sente katlinen wave(r) aende strate gelyc jan wilen vanden wynckele/
die te houden plach It(em) van v[m] houts ond(er) wishout en(de) mutsart/
It(em) van lx scapen It(em) vand(er) helicht vanden coorne en(de) vruchten/
gewassen op ix(½) boend(er) lants It(em) aen een boend(er) have(re)n gelijc dese/
goede den voirs(creven) henr(ic) te sente katline(n) wave(r) toebehoe(re)nde wa(r)en/
so hebben de he(re)n scepen(en) va(n) loeven gewijst s voe(r) een vo(n)nisse/
so waer des voirs(creven) jans wed(er)p(ar)tie niet en quame ten opstaen/
vanden meye(r) en(de) van scepen(en) datmen dan den voirs(creven) ja(n)ne/
va(n)den voirs(creven) goeden houden sal in sijnen sbeleide? v also v(er)re alst/
noch voe(r) hen scepen(en) comen es co(ram) [ja(cobo)] py(n)noc witte lynd(en) wynge/
willem(air) julii xx/
Ende ten opstaen vanden meye(r) en(de) scepen(en) zo/
en p(rese)nteerde he(m) nyema(n)t te rechte tegen/
den voirs(creven) ja(n)ne
Contributorsmyriam bols , Mi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-20 by kristiaan magnus