SAL7741, Act: V°259.1 (305 of 321)
Search Act
previous | next
Act V°259.1  
Act
Date: 1448-06-07
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-06 by Gerry Van Helmont
Van ottelet jaq(ue)mot/
Item also als comen zijn op heden vanden raide vander stad ottelet/
jaq(ue)mot t(er) eenre zijden en(de) de scepen(en) van ha(n)nuut t(er) ande(re) opdoende/
de voirs(creven) ottelet dat hij and(er)wile eenen scepen(en) brief van loeven(e)/
van quitan(cie) sprekende van ii mudde corens en(de) x pl(acken) gestelt hadde/
ond(er) de voirs(creven) scepen(en) van ha(n)nuut om dien ald(air) te liggen tot aen d(er)retijt/
dat hubijn mattelot hem de voirs(creven) schout betaelt soude hebben en(de)/
hoewael de voirs(creven) hubijn hem niet betaelt en hadde zo hadde hij/
vanden scepen(en) den voirs(creven) brief getogen in acht(er)deele vanden selven/
ottelet Bege(re)nde dairom de selve ottelet v(er)richtinge van dien op/
dwelke de voirs(creven) hubin verandwerdende zeide dat hij den voirs(creven)/
ottelet wael betaelt hadde en(de) dat hij een and(er) jong(er) quitancie van/
allen zaken vanden voirs(creven) ottelet hadde (et)c(etera) Dairna de scepen(en) van/
ha(n)nut cleerden en(de) zeiden ter waerh(eit) tusschen de voirs(creven) p(ar)tien dat/
de voirs(creven) yerste quitancie ond(er) hen also gestelt was en(de) dat hubin/
die haelde mids dat hij hen geloflic toeseyde dat hij ottelet/
wael betaelt hadde de ii mudde corens en(de) xl pl(a)c(ken) ende of/
d(air)af e(n)nich verhael oft cost den scepen(en) quame dairaf woude hij/
hen verandwerden en(de) ontheffen na desen en(de) ande(re)n v(er)hale int/
lange Es bijden voirs(creven) raide voir reden en(de) bescheit uutgesproken/
dat de voirs(creven) hubijn den voirs(creven) yerste quitanciebrief sond(er) v(er)treck/
ond(er) de voirs(creven) scepen(en) stellen zal om aldair te staen inder manie(re)n/
hij dair te voiren stont en(de) ald(air) te bliven tot aen d(er)re tijt/
dat de voirs(creven) hubin behoirlic bijbracht oft bewijst sal hebben/
de betalinge van des voirs(creven) is By also oft de voirs(creven) hubin/
dair inne gebreckelic wa(r)e dat hij de voirs(creven) schout opleggen/
en(de) betalen sal zond(er) vertreck oft and(er) zwaricheit d(aer)inne te/
maken Act(um) in consilio vii junii a(nn)[o] xlviii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-15 by kristiaan magnus