SAL7741, Act: V°262.2 (311 of 321)
Search Act
previous | next
Act V°262.2  
Act
Date: 1448-06-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-06 by Gerry Van Helmont
It(em) de voirs(creven) henrick en(de) willem van erpse gebrued(ere)n pet(er) zwaefs en(de)/
lijsbeth zijn wijf jan vanden v[e]ere m(ar)griete zijn wijf reyne(r)/
corf katlijne zijn wijf willem van erpse gehet(en) schellens en(de) jan/
zijn brued(er) hebben gekend en(de) gelijdt dat zij de pe(n)ninge vanden/
voirs(creven) goeden dair voir die der voirs(creven) capellen vercocht zijn gehave(n)/
en(de) ontfangen hebben als erfgenamen jans wilen van erpse brued(er)/
der voirs(creven) brued(ere)n van erpse En(de) hebben d(air)om geloeft en(de) openbairlic/
toegeseeght den voirs(creven) ii beleidden die de voirs(creven) goede gegoedt/
hebben waert dat zij of e(n)nich van hen e(n)nige cost schade oft last/
hadden of leden vanden naturlike kijnde des voirs(creven) wilen jans/
of van yeman(de) anders uut ocsuyne dat de voirs(creven) guedinge geschiet/
is en(de) dat zij die gedaen hebben in wat manie(re)n datt wa(r)e het/
wa(r)e cost van rechte of and(er)s dat de selve voirg(enoemde) p(er)sone erfgename(n)/
die schade cost oft last volcomelic den selven geleidden oft den/
ghenen van hen die de selve schade cost oft last also geleden sal/
hebben selen v(er)ghelden oprichten en(de) betalen alse schout metten/
rechte verreyct Te weten de voirs(creven) gebruede(re) van erpse/
ongesund(er)t deen helcht en(de) dande(r) oic ongesund(er)t dand(er) helcht/
voirtaen zo is bevorw(er)t tusschen den voirs(creven) pet(er) zwaefs ende/
den and(ere)n zijnen medeplicht(ere)n vand(er) eend(er) helcht wairt dat/
zij oft e(n)nich van hen mids des(er) geluften yet schadeechtich oft/
gelast worden dat zij alsulken schade en(de) last dragen en(de)/
gelden zelen te weten de voirs(creven) pet(er) en(de) zijn wijf altoes/
deen hecht d(air)af en(de) dande(r) dand(er) helcht eisd(em)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-09-15 by kristiaan magnus