SAL7741, Act: V°81.3 (175 of 325)
Search Act
previous | next
Act V°81.3  
Act
Date: 1447-10-25
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-19 by Gerry Van Helmont
Van lijsbetten svos van gheele/
It(em) nadien dat op heden jan vanden hove van zichenen die geleidt is/
totten goeden reyneers wilen vanden hove zijns brued(er)s t(er) eenre zijden/
en(de) lijsbeth svos dien de selve reyne(re) gemaect en(de) gelaten hadde in/
testamente l gulden(en) peters met welken testame(n)te zij den voirs(creven)/
janne hadde doen dagen te ludic en(de) joff(rouwe) lijsbeth weduwe des/
selfs wilen reyneers omd(er) voirs(creven) makingen wille t(er) ande(re) gehoirt/
zijn geweest in hoiren bescheide en(de) besund(er) van zek(ere)n (com)posicien die/
de voirs(creven) jan metter voirs(creven) lijsbetten svos gemaect soude hebben/
also hij kende alse vand(er) so(m)men voirs(creven) Es get(er)mineert bijden/
raide vand(er) stad dat de voirs(creven) jan vande(n) hove d(er) selver lijsbette(n)/
svos geve(n) en(de) doen sal xx pet(er)s na inhebbe(n) d(er) voirs(creven) (com)posicien of/
dat de selve lijsbeth met hoiren rechte van hoirer maki(n)gen/
voirt sal mogen va(r)en dair dat behoirt Act(um) p(re)sidentib(us) k(eer)smake(re)/
lynthe(re) burg(imagistris) et plu(r)ib(us) aliis de (con)silio oct(obris) xxv
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2014-08-25 by kristiaan magnus