SAL7742, Act: R°63.2 (126 of 606)
Search Act
previous | next
Act R°63.2  
Act
Date: 1448-09-12

Transcription

2014-01-06 by xavier delacourt
Van h(ere)n ja(n)ne van coelne /
Item vanden gedinge dat geweest es tusschen h(ere)n janne van coelne /
pbrieste(re) die beleidt es totten haefliken goeden julianen wilen sgulkene(re)n /
ende h(er) henrickx wilen smeets priesters hoirs naturlic zoens in /
deen zijde en(de) jan dijcke becke(re) ende peter neggers geheten becke(re) in /
dande(re) ald(air) de selve ii p(er)sone deden op seggen en(de) opdoen hoe datme(n) /
hen van montteringen sculdigh was te weten janne vanden dijcke /
van brode dat de voirs(creven) juliane tsijnen huys hadde doen halen xxxii /
peters ende den voirs(creven) pet(ere)n van bie(r) en(de) van vliessche dat hij geleidt /
hadde som der voirs(creven) julianen als zij leefde ende som tot hoe(re)r uutvaert /
xii peters welke schout zij boden te houden tot hoe(re)r eed hopen(de) dat /
hemn die schout worden soude vanden voirs(creven) geleidden of dat zij d(aer) voe(r) /
voirts zouden moegen volge(n) opte voirs(creven) goede dair [op] zij iii genechte(n) /
tot lye(re) opgevolght hadden op dwelcke de voirs(creven) h(er) jan dede seggen /
dat hem noch zijne(n) brieven dat gheen ontstade doen en soude want /
hij geleidt was mids brieven spreken(de) als gehuerde bode en(de) tot dien /
so waer men hem wael sculdich buyten zijnen brieven van zijnre /
p(ro)pe(re) wittig(er) schout en(de) van dair hij voe(r) schout [scoude] de so(m)me van xix l(i)b(ra) /
gr(oten) brab(ants) gelts dwelc [schout] hij boet te houden [en(de) te groetsgen] tsijnre eed hopen(de) dat /
hem die schout voir al volgen soude aende voirs(creven) goede en(de) [dat gedaen] tsurpl(us) /
of dair dan e(n)nich wae(re) woude hij laten gaen dairt sculdigh wae(re) /
te gaen hevet tvo(n)nisse der scepen(en) van loeven gewijst dat den /
voirs(creven) h(er)janne en(de) zijnen beleide de voirs(creven) goede volgen souden opte /
p(rese)ntacie die hij gep(rese)nteert hadde cor(am) om(n)ib(us) scab(inis) ex(cep)[to] kersmake(re) /
sept(embris) xii /
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2013-07-29 by Inge Moris