SAL7743, Act: R°187.1 (259 of 459)
Search Act
previous | next
Act R°187.1  
Act
Date: 1450-02-09

Transcription

2015-09-03 by Inge Moris
Item gheerd van dyeven en(de) jan zijn zone hebben geloeft/
indivisi(m) reyne(re)n vanden hovelde dat zij den selven reyne(re)n/
en(de) zijn goede hier na genoempt inden yersten een dach(mael)/
en(de) x roeden beemts gelegen inde p(ro)chie van wiltsele/
int holsbekerbroeck tuschen de goede lodewijcx roelants/
en(de) jans vanden hovelde comende mette(n) eynde aent/
broeckvelt Item een dach(mael) en(de) xiiii roeden lants/
gelegen inde selve p(ro)chie op dbroeckvelt tusschen de/
goede des voirs(creven) jans vanden hovelde en(de) de goede/
jans vand(er) coevort die ond(er)pant zijn met zeke(re)n ande(re)n/
goeden den voirs(creven) gheerde toebehoe(re)nde voe(r) iii saluten/
d(er) mu(n)ten d(er) coni(n)gen van vrancrijcke en(de) van yngelant/
erflik(er) renten t(er) quitingen elcken pe(n)nynck met xviii/
gelijken en(de) met vollen renten die joff(rouwe) katlijne moens/
beghijne inden [groten] beghijnhove te loeven d(aer)op gecocht heeft/
scadeloes en(de) co(m)merloes houden en(de) ontheffen selen/
vanden iii saluten en(de) den selve(n) reyne(re)n en(de) zijn z goede/
d(aer)af ontslaen en(de) die lossen vandes voirs(creven) reyners/
goeden bynnen vi jaren naestcomen(de) et t(antu)m p(ri)m[(us)]/
overwynghe willem(air) fe(bruarii) ix/
ContributorsDirk Symons
Moderated byInge Moris
Last update: 2015-09-23 by Inge Moris