SAL7743, Act: R°49.1 (111 of 459)
Search Act
previous | next
Act R°49.1  
Act
Date: 1449-08-30

Transcription

2020-01-08 by annemie goyens
It(em) want jan ende lyebrecht van houthem gebruede(re) soene h(ere)n yweyns/
wijlen van houthem ridders gevo(n)nist heeft voe(r) meye(r) ende scepen(en) van/
loeven(e) zeke(r) scepen(en) brieve van loeven(e) sprekende van liiii guill(elmus) schilde/
en(de) xx rijnsch(e) gulden(en) erflijker renten die de voirs(creven) wijlen h(er)yweyn ge/
cocht en(de) gecregen hadde aen en(de) op thoff geheeten van eleshem met alle(n)/
sijne(n) toebehoirten wijlen philips van madeghem gelijc de selve philips/
de voirs(creven) goede inde p(ro)chien van eleshem van waesmont ende van wynde/
in vele steden en(de) stucke(n) ald(aer) te houden plach ge ende gelijc zeke(r) scepen(en)/
brieve van loeven(e) op de selve erfrente gemaect dat claerder inhouden/
en(de) begrijpen ende tvo(n)nisse der scepen(en) van loeven(e) gewijst heeft dat /
de voirs(creven) gebruede(re)n trecken souden metten meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e)/
opte voirs(creven) pande ende vonde(n) sij d(aer) te panden soe souden zij panden en(de)/
en vonden zij ald(aer) niet te panden soe soude hij voirtvae(re)n metten rechte/
So sijn de voirs(creven) meye(r) en(de) scepen(en) getrocken opte voirs(creven) pande d(aer) zij te pande(n)/
vonde(n) xxxv stucken hoe(re)n veets die den voirs(creven) gebruede(re)n de voirs(creven) goede/
ende ond(er)pande
voe(r) gebreke van hue(re)n voirs(creven) renten en(de) voe(r) cost en(de) co(m)mer/
d(aer)op gegaen gelev(er)t wae(re)n cor(am) willem(air) hazenb(er)ghe aug(usti) penulti(m)a
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-06-10 by Inge Moris