SAL7743, Act: R°64.1 (148 of 459)
Search Act
previous | next
Act R°64.1  
Act
Date: 1449-09-24

Transcription

2020-01-08 by Frans Feyaerts
Item everard del hoste nu tertijt meye(r) van genepien in teg(enwoirdicheit) heeft genomen/
en(de) bekend dat hij genomen heeft van m(ijn) vrouwen der abdissen en(de) convente/
van argenton inden name en(de) van wegen des selfs godshuys omtrent xxii/
boender ond(er) wynnen(de) lande beemde en(de) eeusselen des selfs godsh(uys) gelijc en(de) also/
v(er)re tvoirs(creven) godsh(uys) de voirs(creven) goede inden p(ro)chie van vieulx genappe et de/
way houden(de) es Te houden te hebben en(de) te wynnen vanden yersten dage/
der maent van meye dat was int jair ons he(re)n dusent vierhond(er)t en(de)/
seven(en)veertich eenen t(er)mijn van xii jae(re)n langc deen na dand(er) sond(er) myddel/
volghende elcx jairs dae(re)n bynnen voe(r) en(de) om elf rijnsche guld(en) van/
goude goet en(de) ghenge off lvii pl(a)c(ken) voerden guld(en) half te kersmisse en(de)/
half te paesschen te betalen alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telcken/
t(er)mijne alse v(er)volghde schout Item sal de voirs(creven) wyn den voirs(creven) zijnen/
t(er)mijn due(re)nde de voirs(creven) lande wael en(de) loflijc wynnen ende werven gelijc/
reengenoeten boven en(de) beneden en(de) die bynnen den selven t(er)mijne wael/
en(de) loflijc merghelen ende overmesten ende die bloet laten ten scheiden/
van zijnen termijne also hij die aenverdt cor(am) willem(air) hasenberghe/
septembris xxiiii
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-06-17 by Jos Jonckheer