SAL7745, Act: R°197.4-V°197.1 (349 of 515)
Search Act
previous | next
Act R°197.4-V°197.1  
Act
Date: 1452-03-10
LanguageNederlands

Transcription

2016-02-08 by Claire Dejaeger
It(em) alse vanden geschille uutstaende voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven/
tusschen mychielen cops in deen zijde ende gielijse zand(er)s natuerlic/
ter ande(re) van twee boende(re)n lants luttel myn oft meer gelegen inde/
p(ro)chie van schelle ter plaetsen geheeten maelcote in drie stucken ald(aer)/
in welke goede de voirs(creven) gielijs gegoedt es voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(en) uut brieven bekent van gielijse wijlen hellemans die getruwt hadde m(ar)grieten cops sust(er) des voirs(creven) mychiels tegen welk(er) m(ar)grieten/
de voirs(creven) gielijs de selve goede also hij seyde gecocht hadde en(de) also/
een lange wijle tijts beseten welke goede de voirs(creven) mychiel eysschen(de)/
was want die comen wae(re)n en(de) bleven van sijnen vorde(re)n en(de) t(er) plaetsen/
daer die lagen de dochte(re)n in derve niet gericht en wae(re)n also hij/
seyde (et)c(etera) So sijn de voirs(creven) p(ar)tien eens wordden en(de) ov(er)comen in des(er)/
vueghen dat de voirs(creven) gielijs de voirs(creven) goede hebben en(de) behouden/
sal en(de) de voirs(creven) mychiel sal hem d(aer)inne goeden inden hoff opten tsijs/
en(de) co(m)mer d(aer)uut gaende te weten eene(n) halven tsijsgulden(en) drie muddekene/
rogs mechelsch(en) maten en(de) eene(n) naemschen braspe(n)nynck erflicx tsijs en(de)/
renten d(aer)op de voirs(creven) mychiel de voirs(creven) goede ind(er) guedingen warande(re)n/
sal en(de) des sal de voirs(creven) gielijs der voirs(creven) m(ar)grieten opleggen tgheen/
des hij noch vanden cope vanden voirs(creven) goeden sculdich mach sijn be/
houdelic dat hem d(aer)aen afcorten sal nae landcoop ald(aer) den voirs(creven) co(m)m(er)/
want hij die los cochte maer ofmen bevonde voe(r) der guedingen/
myn of meer daert uut gaende dan voirscr(even) steet zo sullen zij d(aer)nae/
op en(de) af gaen vanden gelde Ende om de rekeni(n)gen te doen vandes
//
de voirs(creven) gielijs noch sculdich sal sijn So hebben de voirs(creven) gielijs en(de) michiel/
dach genomen ge [geraemt te vergade(re)n en(de)] te comen te schelle bijd(er) voirs(creven) m(ar)grieten [by(n)nen xiiii nachten naestc(omende)] om d(aer)af ald(aer)/
tov(er)comen en(de) te sluyten en(de) of zij ond(er)linge niet en consten ov(er)comen/
soe sullen zij met hoe(re)n geschille vandien comen bynnen xiiii nachten/
d(aer)nae bijden raide vand(er) stad van loeven(en) om d(aer)af ald(aer) gesloten te/
wordden en(de) de voirs(creven) mychiel sal den voirs(creven) gielijse de guedinge vande(r)/
voirs(creven) goeden doen t(er) tont als de reekeni(n)ge voirs(creven) gesloten sal wesen/
en(de) dan sal de selve gielijs opleggen des hij d(aer)af naed(er) selv(er) reekeni(n)gen/
tacht(er) es welck appoenteme(n)t de voirs(creven) p(ar)tien geloeft hebben volco/
melic te houden en(de) te doen den ande(re)n te voldoen in alle d(er) manie(re)n/
voirscr(even) sond(er) argelist cor(am) m(ychaele) abs(oloens) willem(air) m(a)rtii x
//
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-03-03 by Greet Stevens