SAL7745, Act: R°96.1 (175 of 515)
Search Act
previous | next
Act R°96.1  
Act
Date: 1451-11-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-08 by Claire Dejaeger
Item gheerd joncke(r) woenen(de) met lodewiken de rijcke heeft/
inden name des selfs lodewijx gestelt ond(er) scepen(en) va(n) loeven(e) totte(n) rechte/
x(½) stuv(er)s en(de) viii mijten als voir dov(er)bate die den selve(n)/
lodewijcken ov(er)quam boven zijn huyshue(re) en(de) coste va(n)/
rechte d(aer)op gegaen van alsulken goeden en(de) panden als de/
selve lodewijc hadde doen [af]panden voe(r) huyshue(r)e bynnen/
den huise des voirs(creven) lodewijx gelegen inde hevelstrate/
dair een geheete(n) jan [vacat] scoe(n)make(r) die tselve huis/
gehuert hadde uut getrocken en(de) geruympt was Welc/
ov(er)bate hebben [hadden] doen beslaen yerst jan vand(er) phalizen/
briede(r) d(aer)na pet(er) yerpain de jonge en(de) noch meer ande(re) die de voirs(creven) gheerd niet en wist te noemen cor(am) eisd(em)
ContributorsInge Moris , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1451-11-13

Transcription

2020-01-08 by Claire Dejaeger
dit va(n) des(er) gelde es geconsenteert bid(en) burg(er)meest(er) te gheve(n) ja(n)ne vand(er) phalizen/
ix stuv(er)s i pl(a)c en(de) daer voe(r) es zijn borge m(er)celijs moelema(n) vand(er) moelen en(de) dand(er)/
heeft vranck paresijs oic bij bevele vanden burg(er)meest(er) et habent a(m)bo
ContributorsInge Moris , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-03-17 by Inge Moris