SAL7746, Act: R°117.1 (255 of 697)
Search Act
previous | next
Act R°117.1  
Act

Transcription

2020-01-02 by Jos Jonckheer
van janne dierix/
Item also als henrick brugmans die janne dierix meynde met den/
rechte v(er)gicht te hebben also hij voe(r) den raide vand(er) stad alhier dat/
allegeerde den selven janne d(aer) na inden rechte voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven aengesproken heeft ond(er) dande(re) van zijnen/
gebreken die hij voe(r) de stad opdede d(aer)af de p(ar)tien int geheel/
gesett wae(re)n int gerichte voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) voirscr(even) van zeke(re)r/
monteri(n)gen dat de selve jan dierix thien weeken met hem/
getheert hadde hem eysschen(de) viii pl(a)c(ken) van elken daghe/
biedende dat te houden tsijnre eed hopen(de) wair hij den/
eed d(aer) af dade dat hem de voirs(creven) jan dierix dien montcost/
opleggen zoude ende sculdich ware te betalen den voirs(creven)/
janne d(aer)op verantwerdende dede seggen dat hem v(er)wond(er)de dat de selve henrick alle sijn ande(re) punten acht(er) liete die/
hij voe(r) de stad op gedaen hadde en(de) nu alleene van mo(n)tcoste/
aenspreke want de selve jan te hemw(er)ts vanden mo(n)tcoste/
niet gehouden en wae(re) almochte hij dair somtijts geten hebbe(n)/
gelijc deen vriend metten ande(re)n doet en(de) hij wed(er)om te meer/
stonden met hem getheert hadde oic so en hadde de voirs(creven)/
henrick tav(er)ne noch h(er)berge gehouden also dat hij he(m) vande(n) voirs(creven) montcoste teyschen verdoolt wae(re) D(aer)af hij he(m) gelufte(n)/
noch toeseggen en hadde gedaen noch niet sculdich en wae(re)/
biedende des zijnen eed d(aer)af bij vo(n)niss(e) d(er) scepen(en) van loven/
gewijst waert so verre de selve jan zijnen eed dade dat/
hij d(aer)mede gestaen soude d(aer)af den dach bij verstrijken va(n)/
genechten op heden diende tot welken dage de voirs(creven) jan/
zijnen eed inden rechte gedaen heeft cor(am) scab(inis) in sca(m)p(n)[o]/
sdijsd(aighs) no(vembris) xxviii
ContributorsSabrina Keyaerts , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-05-16 by Inge Moris