SAL7746, Act: R°224.1 (493 of 697)
Search Act
previous | next
Act R°224.1  
Act

Transcription

2020-11-15 by Jos Jonckheer
It(em) jan vanden houte in teg(ewoirdicheit) der scepen(en) van loeven(e) gestaen heeft bekend ende/
gelijdt dat hij alse borge philips scolast(er)s aen wille(m)me van scadewijck weerdt/
inde catte te bruessel vanden voirs(creven) philipse gehaven ende geboert heeft de/
so(m)me van hondert ende vijftich gulden pet(er)s of de weerde d(aer)af in ande(re)n goede(n)/
gelde uut ocsuyne [voer tvoldoen] van alsulken appoenteme(n)te of aen[uut]spraken alse and(er)wijle/
bij e(n)nigen van m(ijns) gened(ichs) he(re)n raide ende ande(re)n goeden ma(n)nen uutgesproken/
es geweest tusschen den voirs(creven) wille(m)me ter eenre zijden en(de) den voirs(creven) philipse/
t(er) ande(re) rue(re)nde van zeke(re)n renten die de voirs(creven) willem houden(de) was op zeke(re)/
goede des voirs(creven) philips gelegen ter hulpen Gelovende de voirs(creven) jan vanden/
houte den voirs(creven) philipse [en(de)] sijnen [ande(re)n] borgen oft hoe(re)n [noch zinen] goeden uut oscuyne vandien/
ne(m)m(er)meer aen te spreken of te moeyen met eenigen rechte gheestlic of weerlic/
in e(n)nig(er) manie(re)n Gelovende d(aer)toe ende toeseggende de voirs(creven) jan vanden houte/
den voirs(creven) philipse en(de) sijne(n) voirs(creven) [ande(re)n] borgen [inder sake(n) voerger(uert)] eene(n)yekelijken h(ier)af [hier af] recht warant/
te sijne [en(de) scadeloes te houden en(de) tontheffen] cor(am) naen velpe m(ar)tii xix
ContributorsInge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-11-29 by Sabrina Keyaerts