SAL7746, Act: R°225.2 (495 of 697)
Search Act
previous | next
Act R°225.2  
Act

Transcription

2013-02-04 by Jos Jonckheer
It(em) want de voirs(creven) schout geloeft es voe(r) xii mudden rogs d(er) maten van/
loeven(en) die de voirs(creven) jan tegen van wairnand tegen den voirs(creven) qui(n)ten gecocht/
heeft So es nochtans ond(er)sproken hoe wale hij voe(r) elc mudde gelijc voirs(creven)/
es geloeft te betalen [ii clinckarts] dat hij nochtans gestaen sal voe(r) elc mudde te/
gheven also vele dmudde rogs vanden rogghe die [bynne(n)] xiiii dagen voe(r) oft xiiii/
dage nae sent jansdach [naestcomen(de)] te loeven int coe(re)nhuys te cope als comen(de) alsdan/
ind(er) gemeynd(er) merct bove(n) en(de) beneden [sal] gelden sal en(de) niet meer d(aer)af qui(n)ten/
den hoeghsten vandien mercdage kyesen sal dien de beck(er)s alh(ier) bynnen/
dien tijde gehadt [sullen] hebben eisd(em)/
ContributorsMarika Ceunen
Moderated byMarika Ceunen
Last update: 2012-11-29 by Sabrina Keyaerts