SAL7746, Act: R°277.3 (624 of 697)
Search Act
previous | next
Act R°277.3  
Act

Transcription

2020-06-25 by Jos Jonckheer
It(em) also als stoot geweest es tusschen janne van brabant bailiu van p(er)weis/
in deen zijde ende janne vanden bossche wynne te resbarbe was in dande(re) Als van/
zeke(re)n costen die de voirs(creven) bailiu den voirs(creven) janne eysschende was ende de selve/
bailiu hadde gehadt int v(er)volgen vand(er) saken van eenen banduyne d(aer)af de meye(r)/
van loeven(en) ten aenbrengene svoirs(creven) bailivus den voirs(creven) janne vanden bossche/
aengesproken heeft inde banck alh(ier) ende met rechte verwo(n)nen ende van zeke(re)r/
bet(er)niss(e) d(aer)af de voirs(creven) jan vanden bossche den voirs(creven) bailiu met rechte alh(ier) aenge/
sproken hadde van dat de selve bailiu hem mishandelt soude hebben gehadt/
So sijn op heden comen voe(r) scepen(en) van loeven(en) de voirs(creven) jan van brabant/
in deen zijde en(de) henrick coulon geheeten in thaenken inden name vanden voirs(creven)/
janne vanden bossche dien hij h(ier)inne geloeft heeft te vervaen ter ande(re) ende/
hebben hen vanden voirs(creven) geschillen ende des d(aer)aen cleeft verbonden in segg(ere)n/
te weten in ja(n)ne van udekem ende hughen van udekem zijnen soen beide/
voerspreken in alsulk(er) vuegen dat de selve segg(ere)n hoe(re) uutsprake op heden des/
daighs d(aer)af doen souden welck v(er)bondt geschiet sijnde de voirs(creven) segg(ere)n t(er)stont/
uu hoe(re) uutsprake deden ind(er) manie(re)n h(ier) nae volgende Te weten dat de voirs(creven)/
jan vanden bossche den voirs(creven) janne van brabant betalen [sal] als vanden voirs(creven) costen/
bynne(n) xiiii nachten naestcomen(de) eenen rijd(er) ende dat de voirs(creven) jan van braba(n)t/
ongehouden sijn sal vander aenspraken vand(er) bet(er)niss(e) voirger(uert) ende dat zij mids/
desen vanden geschillen voirger(uert) en(de) vandes d(aer)aen cleeft selen sijn geheelijc/
beslicht en(de) v(er)eenicht sond(er) deen den ande(re)n d(aer)af yet te moegen eysschen of/
moeyen in e(n)nig(er) manie(re)n tymple naen maii xxv/
ContributorsInge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-11-30 by Sabrina Keyaerts