SAL7747, Act: V°300.2 (641 of 744)
Search Act
previous | next
Act V°300.2  
Act

Transcription

2020-02-28 by 
It(em) de voirs(creven) lodewijck de vad(er) en(de) katline sbriev(er)s hebben geloeft onge/
sund(er)t den voirs(creven) gielisen hem tuschen dit en(de) ons(er) liev(er) vrouwe(n)/
dach nativitas naestcomen(de) te doen hebben sond(er) gielijs cost and(er)s/
dan vanden brieven te maken en(de) de guedi(n)ge ov(er) te bringen be/
hoeflike vesticheit vanden goidshuyse van vyleer vande(n) voirs(creven)/
eussele gelegen neven ermetruyde veldeken by also dat tselve/
goidshuys d(aer)op sal behouden een mudde rogs loevensch erflic dwelc/
voer ind(er) waerscap genoemt es welc eussel de voirs(creven) lodewijck/
heeft genomen op tvoirs(creven) mudde corens tegen den moinck van/
velpe die dat uutgedaeght hadde Ende hebben voerts geloeft/
te lossen en(de) af te quiten tuschen dit en(de) liechtmisse naestcomen(de)/
vijf moelevate rogs erflic die wouter vand(er) moelen heeft/
op tvoirs(creven) boender lands gelegen op bosschellevelt en(de) d(aer)toe also/
vele te doen dat hem vast en(de) genoech zijn moege en(de) voerts/
de voirs(creven) goede scadeloes te houden en(de) te lossen vande(n) po(n)tpe(n)ni(n)ge(n)/
en(de) he(re)n rechten v(er)schenen mids d(er) guedingen of v(er)cope der/
voirs(creven) goeden voerts es vorwerde dat de voirs(creven) gielijs onge/
houden sijn sal vanden voirs(creven) gelde yet te gheven hem en/
zijn voldaen van des(er) pu(n)ten voirscr(even) en(de) of hij by gebreke va(n)/
dien e(n)nighe schade of v(er)leggen hadde of dade dat sal hem d(aer)aen/
afcortten en(de) oic aenden pacht na de gelande vanden verlegge/
en(de) den tide dat hijt v(er)leeght voe(r) tvallen vanden pachte eisd(em)/
ContributorsInge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2011-11-17 by Inge Moris