SAL7747, Act: V°332.5 (701 of 744)
Search Act
previous | next
Act V°332.5  
Act

Transcription

2020-01-02 by 
It(em) gheerd m(er)gans woenende t(er) vue(re)n in teg(ewoirdicheit) heeft genomen ende/
bekend dat hij genomen heeft van h(ere)n henricken vanden speelhove(n)/
meest(er) d(er) porten van velpe de goede hier na bescreven te wete(n)/
ierst eenen beemd houdende twee boend(er) of d(aer) omtr(int) gelege(n)/
te weerde int broeck van ned(er)ijssche tuschen de goede sgoidsh(uys)/
van haffligem geheten de beemde vanden alboeme en(de) de goede/
d(er) p(ro)chiaenscap van weerde comende met den eene(n) eynde/
aende leygrecht ald(aer) It(em) iii dach(mael) beemts geheten den capruyn/
gelegen te rode int broeck ald(aer) Te houden te hebben en(de)/
te gebruycken van den dage van heden eene(n) t(er)mijn van xii/
jae(re)n lang deen na dand(er) sond(er) middel volgende Elx/
jaers dae(re)n bynnen voe(r) en(de) a om acht grijpen te xl pl(a)c(ken)/
elke grijpe gerekent ts(in)t m(er)tensmisse ap(oste)ls te betalen den/
voirs(creven) h(ere)n henricken alle jare den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) telken t(er)mijne alse v(er)volghde schout Ende es vorw(er)de/
dat de voirs(creven) gheerd jairlix sond(er) afslach vandes voirs(creven) es/
betalen sal den chijs uuten voirs(creven) goeden gaende ende dat/
hij die grechten en(de) ryoelen sal gelijc de zo verre des behoeft/
op zijnen last lynt(re) meersberghe junii iii
ContributorsInge Moris , Dieter Peeters , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2011-11-17 by Inge Moris