SAL7748, Act: V°5a.1 (43 of 1672)
Search Act
previous | next
Act V°5a.1  
Act
Date: 1456-07-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-12 by Jos Jonckheer
Int jaer ons hee(re)n m cccc drie en(de) vijftich na ludicks hoefs seve(n) daghe/
in februario soe is voerwaerde gheschiet tusche(n) suster wijschaert/
p(ri)ori(n)ne en(de) sust(er) masine p(ro)curatesse en(de) brued(er) jan va(n) heest(er)t biechvad(er)/
va(n) dese(n) godshuyse en(de) rombout lauwers wonen(de) te raemsdonc als/
van vijf boend(er) ond(er) lant beemde en(de) weyen gheleg(en) i(n) die p(ro)chie/
va(n) wilebroeck ghenoemt goet te puttaerts en(de) van eene(n) half/
boend(er) lants gheleg(en) in scayensbroeck dat rombout geve(n) sal/
neghen jaer langh duren(de) neghen scilde ... te wetene vijftiene/
stuvers voer eynighelike(n) scilt alle jaere te kersmisse ... .../
en(de) in dit voers(creven) godshuys te leve(re)n de behoudelike(n) oec dien dat/
rombout gheen opgaende ... hout houden en sal daer den/
eersten termijn af in gaen sal va(n) kersmisse over een jaer/
naest comen(de) en(de) dit sal rombout voerg(enoemt) ghelove(n) voer scepene va(n) loven(e)/
met vorwerden dat zij van malcande(re)n selen moege(n) scheiden op dat e(n)nige(n)/
gelieft tallen drie jae(re)n by also dat de(n) ghene die scheide(n) wilt den/
ande(re)n [vacat] te voe(re)n ku(n)dige(n) sal ab roel(ofs) abs(oloens) julii xxviii
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Ludovicus Roelofs
  • Judocus Absoloens
Last update: 2012-03-15 by Inge Moris