SAL7748, Act: V°69.4-R°70.1 (541 of 1672)
Search Act
previous | next
Act V°69.4-R°70.1  
Act
Date: 1454-09-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-02 by Jos Jonckheer
Item arnd vynck die geleidt es voe(r) seke(re) zijn wettige schout te/
weten twintich grijpen tot den haefliken goeden arnds wile(n)/
van gheytenrode in deen zijde en(de) yden weduwe des selfs wilen/
arnts in dande(re) Sijn comen voe(r) scepen(en) van loeven kennen(de)/
dat sij met malcande(re)n ov(er)comen wae(re)n des hier na volght/
Te weten dat de voirs(creven) arnd zijn gebreck vand(er) voirs(creven) schout/
dwelc [af]gerekend des hij d(air)op gehaven heeft gedraeght/
vijfthien grijpen en(de) x pl(a)c(ken) den cost vanden beleide/
voirscr(even) d(air)mede inne gerekend heffen sal in des(er) vuege(n)/
te weten want de voirs(creven) yde en(de) lijnken hoe(re) docht(er) hebbe(n)/
op de stad van loeven thien pet(er)s erflic en(de) iii rijd(er)s tot/
hoe(re)r beid(er) live met scepen(en) brieven van loeven op joese/
absoloens zoen wilen henrix So es gevorw(er)t dat de/
voirs(creven) arnd de helicht vanden voirs(creven) renten van nu/
voirtaen jairlix heffen sal in mynd(er)niss(en) vand(er) voirs(creven)/
schout tot hij d(air)af volbetaelt sal zijn en(de) oft de voirs(creven)/
lijftocht afgeleeght werde so salmen tgelt wed(er) aenlegge(n)/
/ aen gelijke lijfrenten d(air)af arnd voirs(creven) desgelijx sal heffen/
de helicht en(de) heeft voirt geloeft de voirs(creven) yde dat zij/
d(er) voirs(creven) hoe(re)r docht(er) als zij mu(n)dich es in dien te hebben/
dat zij alse vand(er) helicht vand(en) voirs(creven) renten lijftochte en(de)/
erflike arnde [te] theffen (con)sente(re)n sal [voer scepen(en) van loeven] en(de) in vesticheid(en)/
van [al] des(er) sal arnd voirs(creven) zijn beleid houden in sijnre/
macht tot dat hij betaelt es en(de) dan sal hijt d(er) vors(creven)/
weduwen ov(er)geven maer oft de voirs(creven) moed(er) en(de)/
kynd eer storven oft dat hem de helicht vanden vors(creven)/
renten niet en mochten volgen e(n)nich van hen beiden/
leven(de) so soude hij van dan voirtaen tot desen oic/
staen en(de) bliven op sijn recht vanden beleide Voirts/
so heeft katlijne weduwe jans wilen de ridde(re) geloeft/
hem aen des voirs(creven) es gheen hynd(er) oft geweer te/
doen met alsulken beleide als sij op te voirs(creven) goede/
d(er) voirs(creven) yden oft hue(re)r ma(n)nen hebben mach welke/
(con)cordie zij geloeft hebben malcande(re)n te voldoen/
en(de) gestentich te houden sond(er) argelist velde m(er)cels/
sept(embris) xxviii
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Arnoldus vanden Velde
  • Joannes Prijkere
Last update: 2012-03-30 by Inge Moris