SAL7749, Act: R°13.3-V°13.1 (102 of 2641)
Search Act
previous | next
Act R°13.3-V°13.1  
Act
Date: 1455-07-07
LanguageLatinum

Transcription

2020-11-19 by Walter De Smet
It(em) q(uod) cu(m) [d(omin)us] henricus q(uo)nd(am) [vande(n) dale p(res)b(yte)r] filius naturalis d(omi)ni walteri q(uo)nd(am) vanden dale/
p(res)b(yte)ri virtute s(ente)n(t)ie l(itte)rar(um) scabinor(um) lovan(iensium) sibi recognitar(um) p(er) p(re)d(i)c(tu)m q(uo)nd(am)/
d(omi)n(u)m walteru(m) suu(m) p(at)rem median(tibus) villico de filfordia et scabinis/
de voshem de ma(n)dato villici lovan(iensis) mo(do) debito adduct(us) fuisset/
ad o(mn)ia et singula bona he(re)ditaria et i(n)mobilia eiusd(em) q(uo)nd(am) d(omi)ni walteri/
sui p(at)ris apud voshem sit(a) in domib[(us)] curt(ibus) t(er)r(is) arabilib[(us)] p(ra)t(is) pascuis/
(et) suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) cumq(ue) post hoc jacobus vanden dale fili[(us)]/
naturalis d(i)c(t)i q(uo)nd(am) d(omi)ni henrici vanden dale investiti de voshem/
et symon everarts ta(m)q(uam) mamburnus et l(egi)timus maritus marie/
vanden dale eiu sororis d(i)c(t)i jacobi filieq(ue) na(tura)lis ia(m)d(i)c(t)i q(uo)nd(am) d(omi)ni/
hen(ri)[ci] vanden dale p(res)b(yte)ri median(tibus) villico et scabinis lovan(iensibus) r(ati)o(n)e do(min)[ii]/
mo(do) debito adducti fuissent ad o(mn)ia (et) sin(gu)[la] bo(na) he(re)ditaria et i(n)mo(bi)[lia]/
eiusd(em) q(uo)nd(am) d(omi)ni henrici quocu(m)q(ue) no(m)i(n)e censeant(ur) et ubicu(m)q(ue) locor(um) ta(m)/
infra lo(vaniu)[m] q(uam) extra sit(a) (con)sistunt Deindeq(ue) d(i)c(t)i jacobus vande(n) dale/
et symon everarts joh(ann)em vanden dale filiu(m) naturalem d(i)c(t)i q(uo)nd(am)/
d(omi)ni walteri virtute p(re)dictar(um) adductionu(m) cora(m) villico et scab(in)is/
lovan(iensibus) mo(do) debito imposuissent (et) inhe(re)dassent i de bonis/
p(re)sc(ri)pt(is) p(re)d(i)c(t)or(um) quond(am) d(omi)ni walteri et d(omi)ni hen(ri)[ci] eius filii in/
bonis subsc(ri)ptis P(ri)mo vide(licet) in di(mi)dio bonnario t(er)re paulo plus/
vel min[(us)] sit(o) in p(ar)ro(chia) de voshem sup(ra) ca(m)pu(m) d(i)c(tu)m kerchofvelt/
int(er) bona wil(he)lmi de ponte et nycholai coremans It(em) cum/
di(mi)dio bonnario t(er)re si(mi)l(ite)r paulo plus vel min[(us)] sit(o) supra eu(n)dem
//
campu(m) sup(er)ius locu(m) d(i)c(tu)m boendelle int(er) bo(na) aleydis q(uo)nd(am) vanden dale/
et bo(na) m(a)g(ist)ri joh(ann)is quond(am) bont It(em) in dimidio bonnario t(er)re sit(o)/
sup(ra) ca(m)pu(m) d(i)c(tu)m plintvelt int(er) bo(na) wil(he)lmi de ponte et bona/
mense s(an)c(t)i sp(irit)us de voshem venien(ti) ante ad viam d(i)c(t)am den/
sa(m)melberch It(em) in domo et curte cu(m) p(ra)to attinen(ti) (et) suis p(er)tinen(tiis)/
sit(is) apud voshem in opposito eccl(es)ie de voshem inter viculum/
ibidem d tenden(tem) de voshem versus locu(m) d(i)c(tu)m ten berghe et/
bona marie q(uo)nd(am) de heembeke venien(tibus) cu(m) uno fine usq(ue) ad/
rivu(m) d(i)c(tu)m de voere p(ro)ut in l(itte)ris sup(er) d(i)c(t)a inhe(re)dacione/
(con)fect(is) a(n)no d(omi)ni millesimoquadringen(tesi)[mo] qui(n)quagesi(m)os(e)c(un)do/
mens(is) februarii die decimatercia plenius (con)tinebatur Hinc/
est q(uod) dictus joha(n)nes vanden dale in p(rese)ncia scabinor(um) lov(aniensium)/
constitutus contulit et se contulisse recognovit de se suis/
he(re)dib[(us)] et succ(essoribus) augustino de dormale pistori filio nycholai/
q(uo)nd(am) de dormale suisq(ue) he(re)d(ibus) et succ(essoribus) de p(re)sc(ri)pt(is) bonis p(re)d(i)c(tu)m/
di(mi)diu(m) bonnariu(m) terre paulo plus vel min[(us)] sit(um) in p(ar)ro(chia) de/
voshem supra ca(m)pu(m) d(i)c(tu)m kerchofvelt int(er) bo(na) wil(he)lmi de ponte/
et bona nycholai coremans hereditarie tenen(dum) (et) possiden(dum)/
sub iure prius inde debito t(ermin)is debit(is) p(er)solven(do) Et p(re)t(er)ea sub/
uno denario a(n)nui census monete quolibet t(er)mino solucionis co(mmun)iter in bursa current(is) ad festu(m) natalis d(omi)ni p(er)solven(do) he(re)d(itarie)/
infuturu(m) Promittens d(i)c(t)us joha(n)nes vanden dale p(re)fato/
augustino de di iamdict(is) bonis semp(er) satisface(re) si quid min[(us)]/
sufficienter sibi exinde f(a)c(tu)m esset Et d(i)c(t)a bona sub duobus/
denar(iis) antiqui census ac iure d(i)c(t)o sente remeysbeede/
t(er)minis debit(is) p(er)solven(dis) tamq(uam) (et)c(etera) war(andizare) necnon wil(he)lmu(m) et/
elisabeth [liberos] eiusd(em) joh(ann)is [de primo thoro] in hiis p(ro)stare et tales habe(re) cu(m) de(bi)[ta]/
etatem habuerint q(uod) ia(m)tu(n)c p(re)dicto augustino de dict(is) bonis/
consi(mi)lem p(re)missionem satisfactionis et warandizacionis facient/
cor et p(ro)mittent cor(am) scabinis lovan(iensibus) j(aspare) abs(oloens) et meersberghe/
julii vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils

Signer

  • Jaspar Absoloens
  • Lodewijck vanden Meersberghe
Last update: 2010-12-09 by Leo Fabriek