SAL7749, Act: R°215.1 (1713 of 2645)
Search Act
previous | next
Act R°215.1  
Act
Date: 1456-02-27
LanguageNederlands

Transcription

2013-12-17 by Wilfried Geyskens
Vanden gebruede(re)n dou four It(em) Also alse ten vervolge jans en(de) pet(er)s dou four gebruede(re)n woenechtich/
tot orp le grant vander stad wegen alhier gescreven en(de) versocht es/
geweest wynande dou four brued(er) d(er) voirs(creven) gebruede(re)n dat hij tuschen/
hen oft in gewarig(er) hand leyde alsulken beleid d(aer)mede hij te goeder/
trouwen geleidt es na des(er) stad recht tot den goeden wilen philipp(ar)ts/
dou four vader d(er) voirs(creven) gebruede(re)n oft dat hij des op heden alhier tbeleid/
met hem bringende voerden rade vand(er) stad tsijnre onschout/
van dien quame op alsoe lieve hij hem in toecomen(de) tiden met/
den voirs(creven) scepen(en) brieve zoude willen behulpen etc(etera) En(de) de vors(creven)/
wynand niet verschenen en es noch onschout gesonden en heeft/
so es mids zijnre (con)tu(m)acien en(de) acht(er)bliven(en) voirscr(even) ov(er)draghen/
datmen hem met den voirs(creven) beleide egheen behulp doen en sal/
oft d(aer)mede laten wercken in (con)trarien van zijnen brued(er)s voirscr(even)/
tot aend(er) tijt dat d(aer)af and(er)s bider stad ov(er)dragen sal wesen Act(um)/
fe(r)ia vi fe(bruarii) xxvii/
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2011-05-25 by Leo Fabriek