SAL7749, Act: R°240.4-V°240.1 (1896 of 2646)
Search Act
previous | next
Act R°240.4-V°240.1  
Act
Type: inbeslagname, onroerend goed
Date: 1456-03-22
LanguageLatinum

Transcription

2020-08-06 by Mi-Je Van Gils
It(em) villicus lovan(iensis) med(iantibus) scabinis lov(aniensibus) add(uxit) goessuinu(m) vand(er) calste(re)n et/
gerardu(m) gaus sartorem ambos de winxele ad om(n)ia (et) si(n)gula/
bona he(re)d(itaria) et i(n)mo(bi)[lia] joh(ann)is quond(am) hertoge de winxele filii/
quond(am) henrici quocu(m)q(ue) no(m)i(n)e censeant(ur) (et) ubicu(m)q(ue) locor(um) tam/
infra lo(vaniu)[m] q(uam) ext(ra) sit(a) (con)sistunt p(ro) c(er)tis recognicionib(us) (et) p(ro)miss(ionibus)/
(con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um) lov(aniensium) q(ua)r(um) tenor seq(ui)tur (et) est tal(is) Notu(m)/
sit univ(er)s(is) q(uod) joh(ann)es hertoge de winxele filius quond(am) hen(ri)[ci]/
goessuin(us) vand(er) calste(re)n et gerard(us) gaus o(mn)es de winxele/
recog(noverunt) se debe(re) indivisi(m) joh(ann)i vand(er) banck dicto vand(er) hulst et/
m(ar)grete eius filie dimidiu(m) aureu(m) denariu(m) d(i)c(tu)m ryder monete
//
d(omi)ni ph(ilipp)i duc(is) burgundie et braban(tie) bonu(m) (et) legalem a(n)nue pens(ionis)/
ad vita(m) dictor(um) p(at)ris et filie aut alt(er)ius eor(um) in vita sup(er)stit(is) ad/
decima(m)quarta(m) diem mens(is) julii p(er)solven(dum) et apud lo(vaniu)[m] delib(eran)d(um)/
eisd(em) p(at)ri et filie singul(is) a(n)nis q(uam)diu ipsi vix(er)int aut aut alt(er) eor(um)/
in vita sup(er)stes vix(er)it (et) non ultra quolib(et) vero t(er)mi(n)o t(am)q(uam) debitu(m)/
assecutum Qua(m)quid(em) a(n)nua(m) pensione(m) d(i)c(t)i debitores p(re)fat(is) p(at)ri (et)/
filie ad eoru(m) monicione(m) aut alt(er)ius eoru(m) lator(is) p(rese)nciu(m) ass(igna)[re]/
p(ro)miseru(n)t ad bonu(m) et c(er)tu(m) pign(us) sit(um) infra leuca(m) ab opido lov(aniensi)/
valens ultra om(n)e onus inde debitu(m) unu(m) aureu(m) denariu(m)/
d(i)c(tu)m ryder monete p(re)dicte he(re)d(itarii) cens(us) Et t(antu)m ad hoc face(re)/
q(uan)tu(m) p(at)ris et filie p(re)fat(is) p(at)ri et filie quoad eoru(m) vita(m) aut alt(er)i(us)/
eoru(m) in vita superstit(is) modo debito possit vale(re) Tali (con)dicione/
median(te) q(uod) d(i)c(t)i debitores d(i)c(t)am a(n)nuam pensionem redime(re) pot(eru)nt/
(et) quitare q(ua)n(do)cu(m)q(ue) volu(er)int median(tibus) qui(n)q(ue) aur(eis) denar(iis) d(i)c(t)is/
rijders (con)si(mi)libus ac cu(m) plena pensione uni(us) a(n)ni Et exinde/
p(ro)misit d(i)c(t)us joh(ann)es hertoge reliquos suos (com)plices p(re)d(i)c(t)os/
indempnes relevare Salvo q(uod) an(te)d(i)c(t)us joh(ann)es vand(er) banck/
p(ate)r p(re)d(i)c(t)e m(ar)grete eius filie d(i)c(t)am a(n)nua(m) pensionem integralit(er)/
p(er)cip(iet) (et) levabit singulis a(n)nis q(uam)diu ipse vix(er)it Testes jacob(us)/
ex lyemi(n)gen (et) iudocus absoloens scabini lov(anienses) Datu(m) a(n)no/
d(omi)ni millesimo quadri(n)gentesimo qui(n)quagesimo primo mensis/
julii die decimaquarta Et h(ab)uit que(re)las hiis int(er)f(uerunt) It(em)/
notu(m) sit univ(er)s(is) q(uod) joh(ann)es vand(er) banck d(i)c(t)us vand(er) hulst/
recognovit expresse goessuinu(m) vand(er) calste(re)n (et) gerardu(m) gaus/
de winxele sibi p(er)solvisse p(er) rigorem iur(is) tamq(uam) fideiussores/
joh(ann)is quond(am) hertoge p(ro) dequitacione (et) arrieragio a(n)nue pens(ionis)/
(con)sc(ri)pte in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) quibus hec p(rese)ns l(itte)ra est a(n)nexa/
septem cu(m) di(mi)dio aur(eos) denarios dictos ryd(er)s monete d(omi)ni/
duc(is) burg(undie) et braban(tie) bonos (et) legales qua p(ro)pt(er) d(i)c(tu)s joh(ann)es/
(con)tulit p(re)fat(is) goessuino (et) gerardo aut alteri eoru(m) latori p(rese)nciu(m)/
has easd(em) l(itte)ras scabinales in o(mn)i eodemq(ue) modo (et) iure h(aben)das/
quibus d(i)c(t)us joh(ann)es eas p(ri)us habebat ad p(er)sequen(dum) (et) exigend(um)/
med(iantibus) eisd(em) l(itte)ris scabinalib(us) debitu(m) eoru(m) an(te)d(i)c(tu)m Testes ludovic(us)/
roelants (et) mychael de hortbeke scabini lov(anienses) datu(m) a(n)no d(omi)ni/
millesi(m)o quadringentesimoqui(n)quagesimo qui(n)to mens(is) m(ar)cii/
die vicesima secunda Et h(ab)uit que(re)las hiis int(er)f(uerunt) roelants/
hortbeke marcii xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils

Signer

  • Lodewijc Roelants
  • Michiel van Hortbeke
Add. 1 [Linkermarge]
Type: inbeslagname
Date: 1464-01-23

Transcription

2020-08-06 by Mi-Je Van Gils
Ista add(ucti)[o] dabi[tur] gerardo adducto quia goessuin(us) (con)senciit ja(nuarii) xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 2 [Onder]
Date: 1456-03-22
LanguageLatinum

Transcription

2020-08-06 by Mi-Je Van Gils
L(itte)ras pens(ionis) h(abet)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 3 [Onder]
Type: inbeslagname, roerend goed
Date: 1456-03-22
LanguageLatinum

Transcription

2020-08-06 by Mi-Je Van Gils
Si(mi)li modo ad mobilia cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils

Signer

  • Lodewijc Roelants
  • Michiel van Hortbeke
Last update: 2011-05-30 by Leo Fabriek