SAL7749, Act: R°267.2-V°267.1 (2101 of 2646)
Search Act
previous | next
Act R°267.2-V°267.1  
Act
Date: 1456-04-20
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-04 by Wilfried Geyskens
It(em) hoewail inder voirs(creven) deylingen elken vanden drie kynde(re)n zijn goede/
gevallen zijn opten last daer uut gaende so es nochtans tuschen/
/ hen vorwerde dat zij den co(m)mer en(de) sijs gaende uuten goeden die wae(re)n wilen/
loenijs hoirs brued(er)s overleggen en(de) rekenen zelen zo zij yerst vueghlic/
konnen hoe hoege hij draeght ende waer uut hij gaet en(de) bevyndmen/
dan dat deen gedeelte hoeg(er) oft meer gelast es dan die ande(r) dat zelen/
zij geliken met pe(n)ni(n)gen die de minste gelaste den ande(re)n d(aer) voe(r) oplegge(n)/
zelen elcken pe(n)ning gerekend te xx en(de) elc moelevat rox te ii pet(er)s/
Behoudelic dat jan zijnen last alleen dragen sal van zijnen goeden/
gelegen teversberge en(de) d(aer) toe vanden ande(re)n goeden die zijns brued(er)s/
wae(re)n voe(r) uute iii(½) gripe te xl pl(a)c(ken) de gripe erflic en(de) den tsijs en(de)/
co(m)mer vanden voirs(creven) gelege inde houtstrate gelegen eisd(em) Voerts/
es bevorwert al eest dat den voirs(creven) janne tvoirs(creven) hof gelegen inde houtst(ra)te/
geheel aengedeilt es dat nochtan de voirs(creven) joffr(ouwe) marie en(de) katline hae(r)/
helicht vanden selven goeden selen moegen lossen bynnen sess jae(re)n naestc(omende)/
mett(er) so(m)men van xlv ryders en(de) lx rijnscher gulden(en) den voirs(creven) ja(n)ne/
eens daer voe(r) te geven voer hae(re)r beider aengedeelte dat zij sculdich/
wae(re)n te dragen vanden vijf ryd(er)s erflic ter quitingen den pe(n)ninc xviii/
en(de) van viii rijnsch gulden(en) erflic t(er) quitingen den pe(n)ning met xv de/
welke gaen uuten goeden teversberge die den voirs(creven) janne gevallen zijn/
welke renten men metten gemeynen goeden gelost zoude hebben/
Van welken hove voirscr(even) de voirs(creven) joffr(ouwe) lijsbeth den selven ja(n)ne hae(r)/
vie(re)ndeel overgegeven heeft voer [hae(r)] tvierdel vanden laste vanden/
voirs(creven) vijf rijd(er)s en(de) viii rijnsch gulden(en) en(de) zo verre de voirs(creven) joffr(ouwe)/
marie en(de) katlijne tvoirs(creven) gelt den voirs(creven) janne opleggen bynnen/
den voirs(creven) tide zo selen zij hae(r) helicht moegen aenveerden en(de) jan/
sal alleen dragen van zijnre helicht de drie tsijs gulden(en) die jan die/
keyser aen tgeheel gelege heeft en(de) vanden ande(re)n tsijse daer uutgaende/
sal elc alsdan gelden na advenant van zijnen gedeelte niet wed(er)staende/
des voirscr(even) steet en(de) hij sal hen van hend(er) helicht zond(er) zijnen cost/
doen alsulke behoirlike vesticheit als zij van hem zelen moeghen/
behoeven en(de) de selve zijn twee suste(re)n zelen mids dier betalinge(n)/
of met hoe(re)r helicht zo verre die janne blijft ongequijtt los zijn/
vand(er) voirs(creven) lossingen vand(en) renten opte goede teversberghe smacht/
hortbeke aprilis xx
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Stephanus Smacht
  • Michiel van Hortbeke
Last update: 2015-03-16 by Inge Moris