SAL7749, Act: R°7.3 (55 of 2641)
Search Act
previous | next
Act R°7.3  
Act
Type: belofte tot schadeloosstelling
Date: 1455-07-01
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-23 by 
It(em) de voirs(creven) peter van vyleer renu(n)cie(re)nde (et)c(etera) heeft geloeft den voirs(creven)/
ja(n)ne va(n) houthem en(de) alarde vand(er) violetten aut alt(er)i tusche(n) dit en(de)/
bamesse naestcomen(de) te lossen en(de) schadeloes tontheffe(n)[slane]/
van ii pet(er)s [ryders] lijfpensien die de voirs(creven) alart als p(ri)ncipail en(de) jan/
als borge sculdich zijn met scepen(en) brieve(n) va(n) loeve(n) ja(n)ne geylinc/
te loeven [en(de) dat ten yerste(n) t(er)mijne dat die valle(n) selen] en(de) hen [desgelijx] vanden pachte d(aer)aff by(n)nnen [voertaen] v(er)loepende ende/
heeft voirt geloeft te lossen by(n)ne(n) xiiii nachte(n) naestcomen(de) eene(n)/
tabbart toebehoe(re)nde joeffr(ouwe) iveten va(n) bardeghem dien de voirs(creven)/
alart v(er)sett heeft en(de) seke(r) gelt d(aer)op ontleend lynt(re) m(er)sb(er)ge julii p(rim)[a]
ContributorsMi-Je Van Gils , Walter De Smet , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils

Signer

  • Henrick van Lyntre
  • Lodewijck vanden Meersberghe
Add. 1 [Linkermarge]
Type: inlossing
Date: 1457-02-19
LanguageLatinum

Transcription

2020-10-23 by 
Sen(tentiatum) p(er) do(micel)[lu(m)] lib(er)tu(m) de houthe(m) t(am)q(uam) adductu(m) ad bona vidue joh(annis) q(uo)nd(am) de houte(m) sui fr(atr)is cor(am) beert m(er)cels fe(bruarii) xix a(nn)[o] lvi
ContributorsMi-Je Van Gils , Walter De Smet , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils

Signer

  • Jan van Beert
  • Joannes Mercels
Last update: 2012-01-05 by Inge Moris