SAL7749, Act: V°170.4-R°171.1 (1353 of 2642)
Search Act
previous | next
Act V°170.4-R°171.1  
Act
Date: 1456-01-26
LanguageNederlands

Transcription

2012-05-15 by Wilfried Geyskens
Cond zij allen lieden dat henrick claes van doerne mulde(r) in teg(enwoirdicheit)/
d(er) scepen(en) van loeven gestaen heeft genomen en(de) bekend dat hij genome(n)/
heeft van lambrechte van wynghe rentmeeste(r) she(re)n van croy etc(etera)/
de watermoelen des selfs he(re)n gelegen te lyetringen met den/
huyse hove en(de) beemde d(aer) acht(er) gelegen en(de) ande(re)n hoe(re)r toebeh(oirten)/
Te houden te hebben en(de) te gebruycken van kersmisse lestleden eene(n)/
t(er)mijn van sess jae(re)n langh deen na dand(er) eenp(er)lic volgende/
Elx jaers dae(re)n bynnen voe(r) en(de) om twintich mudde rogs goets/
en(de) payabels met wa(n)ne en(de) vede(re)n wael bereidt d(er) maten van/
loeven tvie(re)ndeel d(aer)af te halfm(er)te tvie(re)ndeel ts(in)t jansmisse tvie(re)ndeel/
te bamesse en(de) tvie(re)ndeel te kersmesse te betalen en(de) te loeven
//
dairt den voirs(creven) rentm(eeste)r gelieven sal te leve(re)n alle jare den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) telken termijne alse vervolghde schout Met (con)dicie(n)/
en(de) vorwerden dat de voirs(creven) mulde(r) houden sal den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde de voirs(creven) moelen van gestellen spillen ca(m)men voete/
en(de) sporen op zijnen last en(de) desgelijx sal hij alle dand(er) werck/
vanden boome opwarts houden en(de) doen maken maer d(aer)toe sal/
hem mijn he(re) de stoffe leve(re)n en(de) dande(r) instrumenten ende/
moelenwerck sal mijn he(re) sculdich zijn te houden en(de) te doen/
repare(re)n op zijnen last met (con)dicien waer de moelen mids/
dier rep(ar)acien stille bleef staende boven drie dage deen nae/
dand(er) na dat hij den rentmeest(er) dat gecundicht hadde dat dan/
van dat zij meer ledich stonde den voirs(creven) mulde(r) aen zijnen/
voirs(creven) pacht afcorten sal na gelande vanden pachte en(de) tide/
sond(er) argelist hier voe(r) zijn borgen svoirs(creven) mold(er)s alse p(ri)ncipale/
sculde(re)n ongesund(er)t en(de) elc voir al jan staep van nethene(n)/
vleeschouwe(r) en(de) jorijs de custe(r) geheten deekens van nethen(en)/
zoen henrix wilen de custe(r) et p(ri)m(us) roelants lynt(re) ja(nuarii) xxvi
//
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris

Signer

  • Lodewijc Roelants
  • Henrick van Lyntre
Last update: 2011-05-19 by Leo Fabriek