SAL7749, Act: V°23.5 (166 of 2637)
Search Act
previous | next
Act V°23.5  
Act
Type: verhuring
Date: 1455-07-24
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-17 by 
Item arnd van daelhem woenen(de) te weve(r) zoen wilen jans in teg(enwoirdicheit) d(er)/
scepen(en) van loeven gestaen heeft verhuert en(de) bekend dat hij v(er)huert/
heeft wille(m)me der kynde(re)n van weve(r) zoon wilen henricks een/
huys [en(de) hof] met [den] wy(n)nenden hoefkene d(aer)aen gelegen en(de) ande(re)n zijnen toebeh(oirten)/
houden(de) tsamen een dachmail of d(aer)omtri(n)t gelegen te weve(r)/
steenb(er)ghe inde p(ro)chie van weve(r) tuschen de goede vranx oeden/
en(de) aen beiden zijden Te houden te hebben en(de) te gebruycken van half/
merte naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van tweelf jae(re)n lang eenp(er)lic v(er)volgen(de)/
elx jaers dae(re)n by(n)nen voe(r) vie(r) en(de) een(en) halven licht gulden te x stuv(er)s/
tstuck gerekent te halfm(er)te te betalen alle jare den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
ende telken t(er)mijne alse vervolghde schout Met vorwerden dat de/
voirs(creven) willem tvoirs(creven) huys sal moegen doen decken en(de) plecken zo wa(n)neer/
des van noode wesen sal en(de) dat betalen in afslage vand(en) voirscr(even)/
vijfdalven gulden(en) behoudelic dat hij den voirs(creven) arnde van dier/
reparacien altijt goede wettige rekeni(n)ge en(de) bewijs doen sal etc(etera) Ende/
es voirt bevorw(er)t dat de voirs(creven) arnd jairlix den chijs en(de) co(m)me(r)/
uute(n) voirs(creven) goeden gaende [sal] betalen sal alsoe in tijts dat d(aer)af den/
voirs(creven) wille(m)me gheen schade hebben en sal en(de) [hem] d(aer)af scadeloes/
onthouden en(de) ontheffen j(aspar) abs(oloens) et borchoven julii xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils , Walter De Smet , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils

Signer

  • Jaspar Absoloens
  • Raes vanden Borchoven
Add. 1 [Linkermarge]
Type: inlossing
Date: 2309-14-58
LanguageLatinum

Transcription

2020-12-17 by 
S(ententiatu)m p(er) ar(nol)[du(m)] cor(am) witte prijke(re) sept(embris) xxviii a(nn)[o] lviii
ContributorsMi-Je Van Gils , Walter De Smet , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 2 [Onder]
Type: betaling
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-17 by 
H(ier)op heeft willem voe(r) arnds brief betaelt ii(½) stuv(er)s
ContributorsMi-Je Van Gils , Walter De Smet , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-01-05 by Inge Moris