SAL7749, Act: V°270.4 (2127 of 2645)
Search Act
previous | next
Act V°270.4  
Act
Date: 1456-04-21
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-04 by Wilfried Geyskens
It(em) katlijne ty(m)mermans geheten zwert(er)s heeft geloeft voer de burg(er)meest(er)s/
hier na bescreven dat zij lijsbetten borgelijns die hoire van chise op huys/
en(de) hof gelegen inde me(n)nestrate eyscht de drie vierde gedeelte van/
eenen hollants gulden(en) te xxxiiii pl(a)c(ken) gerekent voirt betalen sal den/
halven hollants gulden(en) alsoe zij een wile tijts betaelt heeft By also/
oftmen namaels bevonde datmen vanden voirs(creven) panden de voirs(creven)/
drie vierdel vanden holl(ants) gul(denen) sculdich wae(r) dat zij tgebrekende vie(re)ndeel/
oic van s(in)t jansmisse lestleden en(de) van middelen tide tot den voirs(creven)/
bevyndene opleggen en(de) betalen sal niet wed(er) staende dat hoire/
de voirs(creven) lijsbeth in absen(cien) hoirs mans met den halven laett passe(re)n/
Act(um) cor(am) roelofs prijke(re) april(is) xxi
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Lodewijck Roelofs
  • Jan de Prijker
Last update: 2011-05-31 by Leo Fabriek