SAL7749, Act: V°298.1 (2353 of 2645)
Search Act
previous | next
Act V°298.1  
Act
Date: 1456-05-24
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-05 by Wilfried Geyskens
Cond zij allen lieden dat jan le vacheroul woenen(de) te jauchelet jan ende/
jacob zijn zoenen te voe(re)n uut des selfs hoirs vad(er)s brode gedaen in teg(enwoirdicheit)/
heeft genomen en(de) bekend dat hij genomen heeft van he(re)n janne clottinck/
als p(ro)chiaen der kercken van jauchelet voirscr(even) de groote thiende metten/
wynnende lande en(de) ande(re)n hoe(re)n toebehoirten der voirs(creven) p(ro)chiaenscap/
gelegen te jauchelet en(de) d(aer) omtrint Te houden te hebben te wy(n)ne(n)/
en(de) te gebruycken vanden yersten dage van oeghstmaent naestcomen(de) eene(n)/
termijn van sess jae(re)n lang deen na dand(er) sond(er) middel volgende Elx/
jaers dae(re)n bynnen voe(r) en(de) om dertich mudde corens alsulcx als jairlix/
vand(er) voirs(creven) thienden comen sal een halst(er) tarwen een halst(er) erten/
en(de) ii(½) steene vlas alder maten van jauchelet voirg(enoemd) deen helicht/
vanden voirs(creven) dertich mudden corens tons(er) vrouwen liechtmesse en(de)/
dand(er) helicht d(aer)af te paeschen te betalen en(de) te jauchelet te leve(re)n/
en(de) tvoirs(creven) halst(er) tarwen thalst(er) erten en(de) ii(½) steene vlas tonser/
vrouwen liechtmesse te betalen en(de) te loeven te leve(re)n alle jare den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne alse vervolghde schout Met/
vorwerden dat de voirs(creven) vader en(de) zoenen alle tstroe vanden voirs(creven) lande/
jairlix hie(re)n bynnen comende te meste beke(re)n selen en(de) dat vue(re)n/
op te selve lande ten meesten p(ro)fijte der selver en(de) die jairlix/
wynnen en(de) werven wel en(de) loflic gelijc reengenoten boven en(de)/
beneden en(de) laten thoe(re)n afscheiden gelijc zij die vonden thoe(re)n/
aencomene en(de) desgelijx de vreden en(de) grechten vanden selven/
lande laten en(de) maken en(de) laten alsoe zij die vonden cor(am)/
lynt(re) meersb(er)ge maii xxiiii/
Contributors
Moderated byHadewijch Masure

Signer

  • Henrick van Lyntre
  • Lodewijck vanden Meersberghe
Last update: 2011-06-06 by Leo Fabriek