SAL7752, Act: V°187.3 (1051 of 1440)
Search Act
previous | next
Act V°187.3  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-18 by 
It(em) joh(ann)es duymkens cremerier woenen(de) inde dorpstrate heeft geloeft/
robbeerten van stapele droeghscheerde(r) vijf rijnsch gulden(en) va(n) goude/
goet en(de) gheve half te beloken(en) paeschen naestcomen(de) of bynnen viii/
dagen d(aer)na ombegrepen en(de) half ts(in)t jansmesse daer na volgen(de)/
te betalen quoli(bet) ass(ecutu)m Met vorwerden oft de voirs(creven) jan den yersten/
t(er)mijn voirs(creven) zond(er) betalen liet ov(er)gaen dat dan de voirs(creven) schout/
all gevallen zijn soude niet wed(er)staende den betaeldag(en) voirs(creven)/
en(de) in dien gevalle heeft hij de voirs(creven) schout [alsdan] geheellic geloeft/
den voirs(creven) roberten [t(er)sto] te betalen t(am)q(uam) ass(ecutu)m cor(am) cokeroul burgim(a)g(ist)ro/
ja(nuarii) xxvii
Contributors
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-09-20 by Sabrina Keyaerts