SAL7752, Act: V°342.2 (1403 of 1440)
Search Act
previous | next
Act V°342.2  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-23 by Jos Jonckheer
It(em) alsoe als ten vervolge meest(er) vranx va(n) dyeven gescr(even) es als /
geweest geleidt tot den goeden jans en(de) marien kynde(re) wille(m)s /
wilen van malde(re)n gescr(even) es geweest met brieve(n) van des(er) stad /
den meye(r) sheerscaps van villain tot weerde by zeemps te /
bedwingen henricken snackart en(de) ande(re)n hande d(aer)aen hebben(de) /
zinen ond(er)seten hoe(re) hande en(de) alle ongebruyck [af] te doen va(n) /
zo(m)migen d(er) goede voirs(creven) te weten va(n) eend(er) stede mette(r) huisen /
hoven en(de) ande(re)n hoe(re)n toebeh(oirten) gelegen te weerde voirscr(even) tuschen de /
goede mychiels gheerijs en(de) de zynne ald(aer) It(em) va(n) eene(n) plexkene erfs /
gelegen ov(er) dand(er) zide vand(er) zi(n)nen naest den goeden m(er)tens joes It(em) /
va(n) eene(n) boend(er) lands gelegen [ald(aer)] ond(er) roend(er) eycken tus neve(n) de goede /
pet(er)s pollepel It(em) va(n) i(½) dach(mail) lands gelege(n) oic ald(aer) aen de heytst(ra)te /
en(de) tgroot vynne bescheiden(de) den se voirs(creven) henr(icken) snackart en(de) alle(n) /
ande(re)n hen d(aer)toe rechts v(er)meten(de) dach va(n) rechte op heden te mistide /
alh(ier) voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) dair nyema(n) tegen den voirs(creven) geleidde(n) /
gecomen en es So hebben de scepen(en) va(n) loeven t(er) maniss(e) smeyers /
gewijst voe(r) een vo(n)niss(e) zo v(er)re des voirs(creven) geleidden wed(er)p(ar)tie /
niet en quame tsmeyers en(de) thoe(re)n opstane gelijc alst [zij] en dede /
datmen hem dan vanden voirs(creven) goeden houden sal in zine(n) bel(eide) /
alsoe v(er)re alst noch voe(r) scepen(en) comen es cor(am) scab(inis) in sca(m)pno /
tsdijsd(aighs) junii xii
ContributorsInge Moris , Greet Stevens , Paul Peeters , Greet Stevens , Sabrina Keyaerts , Greet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Add. 1

Transcription

2021-11-23 by Jos Jonckheer
Si(bi)? ip(s)i?zo /
wanneer /
jacob de vad(er) /
en(de) jan vand(er) /
biest gelost /
zijn en(de) scadeloes /
ontslegen va(n) ii rijd(er)s lijfpensien dair voe(r) zij svoirs(creven) jacobs tzoens borge staen /
aen qui(n)tene cokeroul tot welken ontslane zij hen h(ier)mede selen moege(n) /
behulpen eisd(em)/
ContributorsInge Moris , Greet Stevens , Paul Peeters , Greet Stevens , Sabrina Keyaerts , Greet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-11-19 by Sabrina Keyaerts