SAL7754, Act: R°252.2-V°252.1 (567 of 785)
Search Act
previous | next
Act R°252.2-V°252.1  
Act
Date: 1461-03-09

Transcription

2022-11-11 by Kris Groffen
It(em) also als servaes meeux van ned(er)velpe and(er)wile tegen geldoven va(n)/
wynde geheten vander lynden met scepen(en) brieven van loeven [gemaict ii dage i(n) junio a(nn)[o] lvi] v(er)pacht/
heeft desselfs geldolfs hoff en(de) goede gelegen te muylstede enen seke(re)n/
t(er)mijn noch due(re)nde van halfmerte naest(comende) sesse jaer langh so es/
comen voe(r) scepen(en) van loeven gielijs vanden dale van bierbeke/
en(de) heeft ov(er)genomen en(de) bekend dat hij ov(er)genomen hadde vanden/
voirs(creven) servase de voirs(creven) pechtinge de voirs(creven) sesse jaer due(re)nde
//
op alle vorwerden vuegen en(de) condicien inden voirs(creven) scepen(en) brieven/
begrepen en(de) die de voirs(creven) servaes na inhoud der selv(er) brieve de/
voirs(creven) ss sesse jair langh sculdich wa(r)e te voldoen de welke/
de voirs(creven) gielijs geloeft heeft den voirs(creven) geldolven volco/
melic te houden en(de) te voldoene tallen tiden en(de) t(er)mijnen/
als die verschinen selen en(de) telken t(er)mijne alse vervolghde/
schout Geloven(de) voerts de selve gielijs den voirs(creven) servase [zijn borghe(n)]/
[hue(re) goede en(de) nacomelingen] d(air)af scadeloes te houden en(de) tontheffen En(de) voer al desen/
es borge desselfs gielijs jan vanden dale zijn zone et p(ri)m[(us)]/
nausnyde(re) zande m(ar)tii ix
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2019-03-11 by The Administrator